På denne side kan du se alle informationer for rente

Årsbrev 202201-07-2022 kl. 15:5501-07-2022 kl. 15:55

Årsbrev 2022 om indberetning vedr. rente, værdipapirer og pensionsbidrag årsultimo 2022 og løbende indberetning 2023 er udgivet og kan findes her: Årsbrev om indberetning af renter, værdipapirer mv. (skat.dk)

01-07-2022 15:55:00
Invitation til informationsmøde Årsultimo 202231-05-2022 kl. 14:2231-05-2022 kl. 14:22

Skattestyrelsen vil gerne invitere til informationsmøde vedr. Årsultimo indberetning 2022,

Torsdag den 9. juni 2022 fra kl. 9.00 - 12.45. 

Mødet vil foregå via Microsoft Teams. OBS: Mødet må ikke optages.

Mødet henvender sig til forretnings- og IT ansvarlige på indberetningsområderne rente, pension, og værdipapir dvs. eKapital systemerne Indlån, Udlån, Pantebrev, Prioritetsrenter,  OBLG, AKSA, BHOL, UDBY, FINK, IFPA, Aktiesparekontoen, CPS og Pensiondiverse.

 

Tidspunkt

Program

09:00-9:30

1. Velkomst

2. Tværgående emner, rente-, pension- og værdipapirområdet

2.1 Status indberetning af ejerandele på depoter og indlåns- og udlånskonti

2.2 Status statslig inddragelse af konti og depoter

2.3 Den indberetningspligtiges ansvar

2.4 Anvendelse af indberettede oplysninger

 

09:30-09:45

Pause

09:45-10:30

3. Renteområdet

3.1 Status på indberetning til Årsultimo 2021

3.2 Ændringer til indberetningssystemerne

a. Prioritetslån – nyt felt til BFE-nummer

b. Udlån og prioritetslån – ny regel ved indberetning af kundeordning beløb (ikke muligt at indberette nul i den ordinære indberetning)

3.3 Præcisering og opmærksomhedspunkter

a. Indberetning af renter efter forfaldsprincippet

b. Indberetning af negativ rente

c. Indberetning af restgæld på lån – definition af restgæld

d. Indberetning om kautionist hvor denne dækker låntagers forpligtigelse.

e. Korrektion og fejlrettelse af tidligere indberettede oplysninger

f.  Overdragelse af låne og kreditorrettigheder – den nye fordringshavers pligter

g. Indberetning af indlåns- og udlånskonti der er ophørt i indberetningsåret

 

10:30-10:45

Pause

10:45-11:15

4. Pensionsområdet

4.1   Status på indberetning til Årsultimo 2021                                       

4.2   Ny lovgivning Pensionsbeskatningsloven

a. Udvidet korrektionsmulighed efter PBL § 22 F

b. Opfølgning på udvidet korrektionsmulighed efter PBL § 22 E

c. Overgang fra invalidepension til alders- eller ratepension diskvalificerer ikke

4.3   Ny lovgivning Skatteindberetningsloven

a. Præmietilbagebetaling vedrørende private ordninger omfattet af PBL § 10 A og § 53 A undtages for indberetning

4.4   Opmærksomhedspunkt                                                                             

a. Prioriteringsreglen i PBL § 18, stk. 2, 3. pkt.

 

11:15-11:30

Pause

11:30-12:45

5. Værdipapirområdet

5.1   Status på indberetning til Årsultimo 2021

5.2   Ny lovgivning

a. Indeholdelse af udbytteskat

b. Bekendtgørelse om kildeskat (2021-11-23 nr. 2104)

c. Ændringer i sortlistede lande (44 pct.)

5.3   Ændringer til indberetningssystemerne

a. Udvidelse af perioden, hvor der kan indberettes til systemerne om gamle år

b. Advis ved indberetning med depotkode FRI når Skattestyrelsen ikke har registreret et frikort hos udbyttemodtager

c. Ændret layout på kvittering for indberetninger til UDBY

d. Ny værdi til AKSA ‘Investorejerskabskode’ - Kode ‘3’.

5.4   Præciseringer og opmærksomhedspunkter

a. Anvendelse af depotkoden FRI

b. Indberetning via FTPs gateway – kontrol af statussvar

5.5   Forventede ændringer for kommende år

a. Indberetningsløsning til aktiesparekontoen

b. Nettoindeholdelsesmodel udbytteskat

 

Du er velkommen til at deltage under de punkter der har din interesse. Vi har valgt at sætte god tid af til de enkelte områder, så der også er mulighed for at stille spørgsmål. Det kan derfor være punkter, der slutter før det fastsatte sluttidspunkt.

Tilmelding til informationsmøde:

Hvis du har modtaget en invitation til informationsmøde i din Outlook kalender med link til møde, så sker tilmelding ved at acceptere mødet.

Hvis du ikke har modtaget en invitation til informationsmøde i din Outlook kalender, så skal tilmelding ske til undertegnede, Lena Bardrum på mail lena.bardrum@sktst.dk senest onsdag d. 8. juni 2022, med oplysning om navn og mailadresse. Du vil herefter få tilsendt et link til mødet.

 

31-05-2022 14:22:00
Statslig inddragelse - uidentificerede konti og depoter06-05-2022 kl. 13:1006-05-2022 kl. 13:10

Der er i dag offentliggjort uidentificerede konti og depoter i Statstidende.

Kundgørelserne kan ses på statstidende.dk under "Forskellige kundgørelser":

 • Søgekriterie: Uidentificerbare konti og depoter
 • Vælg periode: Fra 6.5.2022

Frigivelse af konti og depoter under varsling i Statstidende, læs mere i afsnit 6.2.2 og 7.2.2 i Vejledning om statslig inddragelse af uidentificerede depoter og konti 2021. Vejledningen finder du på skat.dk/ekapital under Årsbreve og tværgående information.

06-05-2022 13:10:00
Nye indberetningsvejledninger for kvartal 202210-02-2022 kl. 11:1610-02-2022 kl. 11:16

Der er udgivet indberetningsvejledninger for kvartal 2022 på disse systemer:

 • Udlån
 • Prioritetslån
 • Pantebreve

Find vejledningerne på skat.dk/rente under "Vejledninger til indberetning".

Eksempler til brug for indberetning

Find oversigt over eksempler for kvartal 2022 på skat.dk/rente under "Eksempler - hjælp til indberetningen".

10-02-2022 11:16:00
Vejledning, inddragelse af uidentificerede depoter og konti28-01-2022 kl. 13:4528-01-2022 kl. 13:45

Der er udgivet vejledning om statslig inddragelse af uidentificerede depoter og konti for 2021.

Vejledningen er generelt opdateret, herunder tidsplan for de enkelte spærringsår.

Find vejledningen på skat.dk/ekapital under "årsbreve og tværgående information".

28-01-2022 13:45:00
Der er åbnet for årsultimo 202129-10-2021 kl. 09:5929-10-2021 kl. 09:59

Det er åbnet for årsultimo 2021.

I kan anvende følgende funktioner:

 • Test på TFE* (Test For Erhverv)
 • Validering og indberetning

*Anvend kun testdata på TFE.

Vi opfordrer jer til at validere data i produktion, før I indberetter.

Gældende XML for årsultimo 2021 og kvartal 2022

Læs mere om versionering af XML på skat.dk/rente, under teknisk vejledning og information og i teknisk vejledning rente afsnit 9 bilag 1.

29-10-2021 09:59:00
Teknisk vejledning rente og XML-eksempler er opdateret21-10-2021 kl. 15:2121-10-2021 kl. 15:21

Teknisk vejledning rente er opdateret med følgende:

 • Namespace for årsultimo 2021 er ændret til 2021/01/01
 • Tilføjelser til struktur for udlån og prioritetslån (KundeordningBeløb)
 • PensionDiverse har fået ny KontoTypeKode 5
 • Præcisering af hvornår rapporten bliver opdateret, se afsnit 1.6
 • Præcisering af fejl MD5 hash af datafil, se afsnit 4.5
 • Tilføjelse af nye fejl- og adviskoder, se afsnit 9 bilag 4

Vejledning om registrering af certifikater, roller og rettigheder er blevet en selvstændig vejledning.

Find de to vejledninger på skat.dk/rente under "Teknisk vejledning og information".

XML eksempler er opdateret og tilrettet årsultimo 2021.

Find eksemplerne på skat.dk/rente under "Eksempler - hjælp til indberetningen".

21-10-2021 15:21:00
Nye indberetningsvejledninger for årsultimo 202101-10-2021 kl. 12:4801-10-2021 kl. 12:48

Der er udgivet indberetningsvejledninger for årsultimo 2021 på disse systemer:

 • Udlån
 • Prioritetslån
 • Pantebreve
 • Indlån

Find vejledningerne på skat.dk/rente under "Vejledninger til indberetning".

Eksempler til brug for indberetning
Eksemplerne er endnu ikke udgivet. Driftsloggen bliver opdateret, når eksemplerne bliver udgivet.

Teknisk vejledning rente
Teknisk vejledning er endnu ikke udgivet. Driftsloggen bliver opdateret, når den tekniske vejledning bliver udgivet.

01-10-2021 12:48:00
Informationsside målrettet kunder i finansielle institutter17-09-2021 kl. 01:5217-09-2021 kl. 01:52

På skat.dk er der udgivet en informationsside som henvender sig til kunder der fx har en konto eller depot i et finansielt institut. På denne side kan kunden blandt andet læse om de forpligtelser, det finansielle institut har til at indhente identifikationsoplysninger til brug for indberetning til Skattestyrelsen.

I er meget velkommen til at henvise jeres kunder til hjemmesiden, evt. via et link fra jeres egen hjemmeside.

Informationsiden er ved at blive oversat til engelsk, og forventes udgivet i løbet af oktober måned.

17-09-2021 01:52:00
Årsbrev indkomståret 2021 er udgivet på skat.dk06-08-2021 kl. 11:2506-08-2021 kl. 11:25

Årsbrev indkomståret 2021 (Årsultimoindberetning 2021 og løbende indberetning 2022) er udgivet.

Årsbrevet er en oversigt over de ændringer og præciseringer, der skal implementeres i indberetningerne til Skattestyrelsen på eKapital området ved indberetningen årsultimo 2021 og den løbende indberetning i 2022.

06-08-2021 11:25:00
Invitation til informationsmøde 10. juni 202131-05-2021 kl. 11:1831-05-2021 kl. 11:18

Skattestyrelsen vil gerne invitere til informationsmøde vedr. Årsultimo indberetning 2021,

Torsdag den 10. juni 2021 fra kl. 9.00 - 13.00. 

Mødet vil igen i år blive afholdt som et virtuelt møde pga. Covid-19. Mødet vil foregå via Microsoft Teams. Mødet bliver ikke optaget.

Mødet henvender sig til forretnings- og IT ansvarlige på indberetningsområderne rente, pension, og værdipapir dvs. eKapital systemerne Indlån, Udlån, Pantebrev, Prioritetsrenter, EIS, OBLG, AKSA, BHOL, UDBY, FINK, IFPA, Aktiesparekontoen, CPS og Pensiondiverse.

Programmet er det delt op i 4 hovedpunkter: 

 1. 09:00-09:50: Tværgående emner (Rente-, pension- og værdipapirområdet)
 2. 10:00-10:50: Renteområdet
 3. 11:00-11:30: Pensionsområdet
 4. 12:00-13:00: Værdipapirområdet

I er velkommen til at deltage under de punkter, der har jeres interesse. Vi har valgt at sætte god tid af til de enkelte områder, så der også er mulighed for at stille spørgsmål. Det kan derfor være punkter, der slutter før det fastsatte sluttidspunkt.

Tilmelding til informationsmøde:

Hvis I har modtaget en invitation til informationsmøde i Outlook kalender med link til møde, så sker tilmelding ved at acceptere mødet. 

Hvis I ikke har modtaget en invitation til informationsmøde i Outlook kalender, så skal tilmelding ske til Lena Bardrum på mail lena.bardrum@sktst.dk senest onsdag den 9. juni 2021, med oplysning om navn og mailadresse. I vil herefter få tilsendt et link til mødet samt uddybende program.

31-05-2021 11:18:00
Teknisk vejledning er opdateret28-04-2021 kl. 14:1728-04-2021 kl. 14:17

Teknisk vejledning Rente er opdateret på følgende områder:

Find vejledningen på skat.dk/rente under "Teknisk vejledning og information".

28-04-2021 14:17:00
FTPS Gateway ændring i high-port range25-02-2021 kl. 10:4825-02-2021 kl. 10:48

FTPS-Gateway løsningen udvides med flere high-port porte for at imødegå nuværende og fremtidige load. Den nuværende high-port range ændres fra 36000-36100 til 36000-39999.  

Dette betyder at Firewall regler hos brugere af FTPS-Gateway skal tage højde for dette. Hvis high-port i dag kun er tilladt for 36000-36100 så skal denne regel ændres.  

Hvis den nye high-port range allerede er dækket af gældende regler, så er det ikke nødvendigt at foretage nogen ændring.  

Ændringen er planlagt til implementering for TFE onsdag 10. marts kl. 07:00, og for PROD onsdag 19. maj 07:45.

25-02-2021 10:48:00
Ændringer til søgefunktionen for bureauer22-02-2021 kl. 10:1622-02-2021 kl. 10:16

Der er sket ændringer til, hvad et bureau kan se, hvis bureauet søger en rapport frem eller en kontoliste. 

Bureauer vil kunne se en forskel, hvis der er flere bureauer for en indberetningspligtig eller hvis den indberetningspligtige selv har indberettet om en konto, hvor bureauet ikke har indberettet på denne konto. 

Hvordan virkede søgningen før ændringen:

Begge bureauer kan se hele rapporten (Søgning via rapport) for en given periode for denne indberetningspligtig.
Det betyder, at alle indberetninger, som den indberetningspligtige eventuelt selv foretager og de, som evt. to bureauer laver, vil være i rapporten.

Begge bureauer vil også kunne se hele kontolisten (Søg i konti) for en given periode for denne indberetningspligtig.
Det betyder, at alle konti, som den indberetningspligtige eventuelt selv indberetter samt de to bureauer indberetter, vil være i kontolisten.

Hvordan virker søgningen fra i dag:

Fra i dag vil et bureau kun kunne se de konti, hvor bureauet har foretaget indberetning på og hvor bureauet fortsat har rettigheden fra den indberetningspligtige.

Hvis to bureauer har indberettet på samme KontoID, vil begge miste adgangen til at se denne konto. I denne situation er det kun den indberetningspligtige, der kan se denne konto i rapporten og i kontolisten.
Hvis den indberetningspligtige kun har indberettet på et KontoID, vil kun den indberetningspligtige se denne konto i rapporten og i kontolisten.

22-02-2021 10:16:00
Nye indberetningsvejledninger for kvartal 202108-02-2021 kl. 07:5108-02-2021 kl. 07:51

Der er udgivet indberetningsvejledninger for kvartal 2021 på disse renteområder:

 • Udlån
 • Prioritetslån
 • Pantebreve

Find vejledningerne på skat.dk/rente under "Vejledninger til indberetning".

Eksempler til brug for indberetning

Find oversigt over eksempler for kvartal 2021 på skat.dk/rente under "Eksempler - hjælp til indberetningen".

08-02-2021 07:51:00
Sammenligningsrapport og Internet Explorer11-01-2021 kl. 09:3711-01-2021 kl. 09:37

Sammenligningsrapporter:

I kan nu hente sammenligningsrapporter på alle rentetyper. De bliver opdateret en gang om dagen, og det vil stå på sammenligningsrapporten, hvornår den er dannet. 

Internet Explorer:

I kan igen tilgå rente via Internet Explorer. 

11-01-2021 09:37:00
Adgang til TastSelv Erhverv på skat.dk04-01-2021 kl. 11:5604-01-2021 kl. 11:56

Der er flere, der har kontaktet os, da I ikke kan få adgang til Rente via TastSelv Erhverv på skat.dk. Det er vigtigt, at jeres browser er opdateret. 

Microsoft Edge:

I kan tilgå Rente, hvis I har version 87.0.664.66 fra 23. december 2020.

Chrome:

Der er kommet en ny opdatering, hvor det viser sig, at I skal give lov til pop up på skat.dk.

I skal gøre følgende:

 1. Åben Chrome
 2. Vælg menuen med de 3 prikker øverst til højre i browseren
 3. Vælg Indstillinger
 4. Vælg Sikkerhed og privatliv
 5. Under Sikkerhed og privatliv, vælg Indstillinger for websites
 6. Under Indhold, vælg pop op-vinduer og omdirigeringer
 7. Tilføj [*.]skat.dk 

I skal opdatere siden på skat.dk og derefter skulle I få adgang til Rente.

Internet Explorer:

I kan ikke tilgå Rente via Internet Explorer på TastSelv Erhverv på skat.dk

04-01-2021 11:56:00
Test, validering og indberetning for årsultimo 202020-10-2020 kl. 14:4320-10-2020 kl. 14:43

Der er i dag åbnet for årsultimo 2020.

I kan anvende følgende funktioner:

 • Test på TFE* (test for erhvervslivet) 
 • Validering på TFE*/produktion
 • Indberetning på TFE*/produktion

*Anvend kun testdata på TFE og TFE er beregnet til at systemteste. Vi opfordrer jer til at validere data i produktion, før I indberetter.

Gældende XML for årsultimo 2020 og kvartal 2021:

XML (R20731) for årsultimo 2020 og kvartal 2021 kan I finde på GitHub og Udvikler Wiki.

Vejledninger og eksempler:

Find vejledninger på skat.dk/rente under "Vejledninger til indberetning" og eksempler kan I finde under "Eksempler - hjælp til indberetning".

Omlægning af FTPs Gateway:

Husk at FTPs Gateway er omlagt 1. september 2020. I kan finde yderligere information på skat.dk/ekapital under "Sådan indberetter du" og i den tekniske vejledning Rente, som ligger under "Teknisk vejledning og information".

20-10-2020 14:43:00
Nye indberetningsvejledninger for årsultimo 202001-10-2020 kl. 09:2901-10-2020 kl. 09:29

Der er udgivet indberetningsvejledninger for årsultimo 2020 på disse systemer:

 • Udlån
 • Prioritetslån
 • Pantebreve
 • Indlån

Find vejledninger på skat.dk/rente under "Vejledninger til indberetning".

Eksempler til brug for indberetning

Find oversigt over eksempler for årsultimo 2020 på skat.dk/rente under "Eksempler - hjælp til indberetningen".

01-10-2020 09:29:00
Omlægning af FTPS Gateway 01. september 202019-08-2020 kl. 10:1319-08-2020 kl. 10:13

Husk omlægningen til ny FTPS pr 01. september 2020

Varslingsbrev - Ny FTPS-Gateway v.1 eKapital

Bilag 1 - Teknisk beskrivelse - Ny FTPS-Gateway v.1b ekapital

 

In english:

Notice letter - New FTPS-Gateway v.1 eKapital

Appendix 1 - Technical notes - New FTPS-Gateway v.1b ekapital

19-08-2020 10:13:00
Teknisk vejledning Rente er opdateret30-07-2020 kl. 10:1830-07-2020 kl. 10:18

Teknisk vejledning Rente er opdateret med følgende:

 • Dato for hvornår I kan teste, validere og indberette for årsultimo 2020 og kvartal 2021.
 • Information om Rentes nye driftslog
 • Beskrivelse af implementering af ny FTPS Gateway
 • Hvor I kan finde den nye XML for årsultimo 2020 og kvartal 2021.

I kan finde den tekniske vejledning på skat.dk/rente under Teknisk vejledning og information.

30-07-2020 10:18:00
Årsbrev 2020 er udgivet01-07-2020 kl. 14:2401-07-2020 kl. 14:24

Årsbrev 2020 om indberetning af renter, pensioner, værdipapirer mv. for indkomståret 2020 samt løbende indberetning 2021 er udgivet og kan ses under "Om eKapital" her.

01-07-2020 14:24:00
Telefonerne lukket i eKapital17-06-2020 kl. 14:5817-06-2020 kl. 14:58

Telefonerne hos eKapital er lukket fra kl. 11.30 torsdag den 18. juni 2020.

17-06-2020 14:58:00