Dato for udgivelse
29. oktober 2003
Resumé
Danmark og Sverige har indgået en ny skatteaftale, der får betydning for Øresundsregionen.

Danmark og Sverige har undertegnet en ny skatteaftale, som vil få stor betydning for Øresundsintegrationen.

Aftalen indeholder følgende elementer:

  • Begge lande udveksler den gennemsnitlige primærkommuneskat opkrævet fra grænsegængerne.
  • Begge lande indfører fradrag for grænsegængers pensionsindbetalinger til institutter i bopælslandet. Tilflyttere fra det andet land får ligeledes fradrag for pensionsindbetalinger til institutter i fraflytningslandet.
  • Begge lande forpligter sig gensidigt til at give fradrag for broafgiften på Øresund. Fradraget beregnes med udgangspunkt i prisen for billigste periodeabonnement for henholdsvis bil og tog.
  • Det sikres, at beskatningsretten til hele lønindkomsten tilkommer arbejdsgiverlandet, selvom visse dele af arbejdet udføres som eksempelvis hjemmearbejde eller tjenesterejser i bopælslandet.
  • Overgangsordningen for grænsegængere fra før 1997, som er bosat i Danmark, ophæves. Herefter beskattes de efter de almindelige principper i Sverige.

Se skatteministerens pressemeddelelse og øvrigt materiale fra præsentationen af aftalen.