Corona betyder, at mange danskeres hverdag og økonomi har ændret sig. Det kan få indflydelse på din skat i indkomståret 2021 og 2022. Her er nogle af de ting, du skal være opmærksom på i forhold til din skat. 

Har du brug for yderligere information, kan du kontakte os på 72 22 28 28 mandag kl. 9-17, tirsdag-torsdag kl. 9-16 og fredag kl. 9-14.

Hvad skal du rette i din forskudsopgørelse?

Kørselsfradrag

Kørselsfradrag

Felt 417

Rejseudgifter

Rejseudgifter

Felt 429

Privat pension

Privat pension

Felt 436 eller Felt 416

Se og ret din forskudsopgørelse

Mister job

Hvis du mister dit arbejde, bør du rette din lønindkomst på din forskudsopgørelse i felt 201. Det har fx stor betydning, hvis du ændrer det forventede fra lønindkomst til dagpenge. Det skyldes blandt andet de fradrag, der automatisk kommer på forskudsopgørelsen ved almindelig lønindkomst - jobfradrag, beskæftigelsesfradrag og ekstra pensionsfradrag.

Hvis du begynder at få dagpenge, bør du skrive beløbet på din forskudsopgørelse også. Det gør du i felt 304. Du kan søge på feltet eller finde feltet Arbejdsløs/fleksjob under Oftest tilføjede felter på din forskudsopgørelse. Læs mere om at din indkomst ændrer sig.

Går ned i løn

Hvis du går ned i løn, bør du rette din lønindkomst på din forskudsopgørelse i felt 201. Det skyldes blandt andet de fradrag, der automatisk kommer på forskudsopgørelsen ved almindelig lønindkomst - jobfradrag, beskæftigelsesfradrag og ekstra pensionsfradrag.

Kompensationsordningerne fra covid-19-hjælpepakkerne er som udgangspunkt skattepligtig indkomst for modtageren og skal medregnes i den skattepligtige indkomst på oplysningsskemaet. 

Læs mere om beskatningstidspunkt og skat af covid-19-kompensations- og hjælpepakker

Du har ikke ret til kørselsfradrag, hvis du arbejder hjemmefra. Så hvis du har færre kørselsdage til og fra arbejde i 2022 end forventet, bør du ændre dit kørselsfradrag i felt 417 på forskudsopgørelsen for 2022. Det samme gælder, hvis du har mistet dit arbejde, og derfor ikke har haft transport til og fra arbejde. Læs mere om kørselsfradrag.

Hvis du normalt har rejseudgifter (fradrag for kost og logi på rejser), og dette beløb har ændret sig, bør du ændre det på forskudsopgørelsen i felt 429. Læs mere om rejseudgifter.

Hvis du på grund af corona/COVID-19 har flere hjemmearbejdsdage i dit bopælsland, kan det betyde, at du ikke længere kun skal beskattes i arbejdslandet. Vær derfor opmærksom på, om der skal rettes i din årsopgørelse for 2021.

Læs mere på Grænsependler i en coronatid.

Hvis du indbetaler mindre til din private pensionsopsparing i løbet af 2022, end der står på din forskudsopgørelse, bør du ændre beløbet i felt 436 (fx privattegnede livsvarige pensionsordninger) eller felt 416 (fx privattegnede ratepensioner og ophørende alderspension) på forskudsopgørelsen.

Kan jeg få fradrag for strøm og internet, når jeg arbejder hjemmefra?

Nej, du får ikke fradrag for udgifter til strøm og internet.

Kan jeg få fradrag, hvis jeg bruger min private pc eller telefon, når jeg arbejder hjemmefra?

Nej, det kan du ikke.

Kan jeg få fradrag, hvis jeg har hjemmearbejdsplads?

Du kan ikke få fradrag, hvis du har oprettet en midlertidig hjemmearbejdsplads i forbindelse med corona (fx i stue, børne- eller gæsteværelse).

Du kan kun i særlige tilfælde få fradrag for et arbejdsværelse i din private bolig. Men det forudsætter, at værelset på grund af møbler, udstyr, adgangsforhold og lignende har skiftet karakter og derfor ikke hører med til boligens almindelige opholdsrum. Hvis du har ret til et fradrag, er der ikke fradrag for de første 6.300 kr. Læs mere om regler for fradrag af hjemmekontor

Har du øvrige merudgifter i forbindelse med hjemsendelse/hjemmearbejde, skal du afklare det med din arbejdsgiver.

Som følge af coronasituationen, skal du være opmærksom på, at der er ændringer på følgende områder:

Når du bor i Danmark og arbejder i udlandet

Nedslag i beskatning af udenlandsk lønindkomst

Læs mere om ændringerne, når du bor i Danmark og arbejder i udlandet

Udvidede regler for begrænset skattepligt

Fuld skattepligt og udvidede regler for begrænset skattepligt i corona-perioden

Læs mere om de udvidede regler for begrænset skattepligt

Ansat under forskerordningen

Derudover er der ændringer, hvis du er ansat under Forskerordningen.

Læs mere om ændringerne for Forskerordningen