Udenlandsk udbytteskat af aktier optaget til handel på et reguleret marked, i dansk depot, se vejledning

Udenlandsk udbytteskat af aktier optaget til handel på et reguleret marked, i dansk depot, se vejledning

Rubrikken skal indeholde summen af betalt udenlandsk udbytteskat, som vedrører udbytte i rubrik 63.

For hver enkelt aktie medregnes den betalte udenlandske udbytteskat. Der må dog for hver enkelt aktie ikke medregnes mere, end hvad der svarer til den procent, som det enkelte kildeland har ret til efter dobbeltbeskatningsoverenskomst. For eksempel er procenten 15 for Norge, Sverige og Finland.

Beløbet for udenlandsk skat anvendes til automatisk beregning af nedslag i skat af aktieindkomsten. Nedslaget kan dog ikke overstige den beregnede skat af aktieindkomsten, og det betyder også, at nedslaget ikke kan overstige den del af en beregnet aktieskat, der forholdsmæssigt kan henføres til samlet aktieindkomst vedr. aktier optaget til handel på et reguleret marked (børsnoterede aktier) efter eventuelle tabsmodregninger. Hvis der således efter den automatiske modregning med tab vedr. aktier optaget, jf. rubrikkerne hertil, alene indgår aktieindkomst vedr. aktier ikke optaget til handel på et reguleret marked (unoterede aktier) i skatteberegningen, vil der ikke blive beregnet nedslag vedr. udbytte i rubrik 63, da ingen del af dette udbytte indgår i skatteberegningen, hvorefter der ikke vil være tale om dobbeltbeskatning og deraf følgende nedslag.