Dato for udgivelse
01 Oct 2007 16:36
SKM-nummer
SKM2007.679.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
07-149323
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Handel med udlandet og betalingspligtige personer + Momsfritagelse og -godtgørelse
Emneord
Flyselskab, luftfartsselskab, moms, fritagelse, leverance, udenrigstrafik, udenrigsfart, fly, nødvendigt udstyr, ydelse, forsyninger, proviant
Resumé
SKAT har anerkendt SAS Konsortiet og SAS Scandinavian Airlines Danmark A/S som flyselskaber, der mod betaling hovedsageligt flyver i udenrigstrafik.
Reference(r)

6. momsdirektivs artikel 15, nr. 6, 7 og 9
Direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem, artikel 148, litra e), f) og g)
Momsloven § 34, stk. 1, nr. 7 og 16

Henvisning

Momsvejledningen 2007-3 I.1.3

Henvisning

Momsvejledningen 2007-3 I.1.10

Redaktionelle noter
Ophævet ved SKM2007.792.SKAT

Skatteministeriet og SKAT har i SKM2006.795.SKAT udtalt, at 6. momsdirektivs artikel 15, nr. 6, 7 og 9 kunne anses for direkte anvendelige. SKAT besluttede derfor, at flyselskaber, der i det senest afsluttede regnskabsår opfylder et krav om at flyve mere end 2/3 - beregnet som et gennemsnit af alle relevante parametre - i udenrigsfart kan anses for at opfylde kravet i direktivbestemmelserne om mod betaling at flyve "hovedsageligt i udenrigstrafik". De kan derfor få momsfri leverancer efter bestemmelserne.

Luftfartsselskaber, der ønsker SKATs anerkendelse af, at de kan anses som luftfartsselskaber, der mod betaling hovedsageligt flyver i udenrigstrafik, kan rette henvendelse til SKAT. SKAT vil offentliggøre en liste over anerkendte luftfartsselskaber. Der er tale om en midlertidig ordning, der finder anvendelse indtil der sker en ændring af momslovens regler på området.

Et udkast til et forslag til en sådan lovændring har været i offentlig høring, se Skatteministeriets hjemmeside, men der er endnu ikke fremsat lovforslag.

Liste over anerkendte flyselskaber

SKAT har for nuværende anerkendt følgende flyselskaber efter den midlertidige ordning:

SAS Konsortiet
SAS Scandinavian Airlines Danmark A/S