Dokumentets dato
16 Dec 2003
Dato for offentliggørelse
16 Dec 2003 15:13
Dokumenttype
TSS-cirkulære
Cirkulærets nummer
2003-39
Ansvarlig fagkontor
Borger- og Erhvervsservice, Erhvervscenter
Sagsnummer
99/03-850-777
Overordnede emner
Afgift + Skat
Redaktionelle noter

Ophævet.

Link til Retsinformation: http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/C20030014609-regl

1. Under henvisning til § 7, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 289 af 28.4. 2003 om opkrævning af skatter og afgifter m.v meddeles det herved, at rentesatsen udgør 0,2 pct. pr. påbegyndt måned med virkning fra 1. januar 2004.

2. Cirkulæret træder i kraft den 1. januar 2004.

 

Ole Kjær

 

/Arne Olsen

Reference(r)
Opkrævningsloven § 7, stk. 2
Henvisning

Indeholdelse af A-skat, AM-bidrag og SP-bidrag 2003-2 G.6
Lønsumsafgiftsvejledningen 2003-2 F.12