Dokumentets dato
16 Dec 2003
Dato for offentliggørelse
17 Dec 2003 14:30
Cirkulærets nummer
2003-41
Ansvarlig fagkontor
Ret; Erhvervsbeskatning
Sagsnummer
99/03-4209-00070
Overordnede emner
Skat
Redaktionelle noter

Ophævet.

Link til Retsinformation: http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/C20030016409-regl

Ligningsrådet har til brug ved skatteansættelsen for landbrugere m.v. for indkomståret 2003, jf. skattestyrelseslovens § 13, fastsat nedenstående satser for normalhandelsværdier, beregnet handelsværdi for tyre på tyrestationer og vejledende fremstillingspriser:

a. Normalhandelsværdier

Husdyrbesætningslovens § 2, jf. lovbekendtgørelse nr. 919 af 2. december 1993 som senest ændret ved lov nr. 962 af 20. december 1999.

For landbrugere er fastsat følgende normalhandelsværdier pr. 31. december 2003:

Normalhandelsværdier (ekskl. moms):

Kvæg, store racer

 

Over 2 år:

5.100 kr.

1-2 år:

4.100 kr.

0-1 år:

2.200 kr.

 

Jersey  
Over 2 år:

3.400 kr.

1-2 år:

2.600 kr.

0-1 år:

1.000 kr.


Kødkvæg  
Over 2 år:

4.500 kr.

1-2 år:

4.400 kr.

0-1 år:

1.900 kr.

 

Får og lam:

530 kr.


Heste  
Over 2 år:

6.500 kr.

Små heste og plage:

4.600 kr.

Føl:

2.600 kr.

 Svin   
 Søer og orner (avlsdyr):

 2.000 kr.

 Fedesvin 0-30 kg:

 240 kr.

 Fedesvin 30-60 kg:

 390 kr.

 Fedesvin over 60 kg:

 550 kr.


b. Beregnet handelsværdi af tyre på tyrestationer (ekskl. moms).

Husdyrbesætningslovens § 2, jf. lovbekendtgørelse nr. 919 af 2. december 1993 som senest ændret ved lov nr. 962 af 20. december 1999.

For landbrugere er fastsat følgende beregnede handelsværdier pr. 31. december 2003:

 

RDM/SDM/DRK

JERSEY

Værdi 0-1 år

16.100 kr.

9.800 kr.

Værdi 1-2 år

33.900 kr.

19.300 kr.

Værdi 2-3 år

44.900 kr.

28.000 kr.

Værdi 3-4 år

55.700 kr.

36.500 kr.

Værdi 4-5 år

66.400 kr.

45.100 kr.

over 5 år

77.300 kr.

53.900 kr.

S-INDEKS    
103-106

77.300 kr.

46.200 kr.

107-113

154.900 kr.

92.800 kr.

over 114

232.300 kr.

139.500 kr.

 

c. Vejledende fremstillingspriser (ekskl. moms)

Varelagerloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 918 af 2. december 1993 som senest ændret ved lov nr. 434 af 26. juni 1998.

For erhvervsdrivende, der driver hjortefarme eller er pelsdyravlere, er fastsat følgende vejledende fremstillingspriser:

Krondyr:

900 kr.

Kronkalve:

520 kr.

Dådyr:

480 kr.

Dådyrkalve:

290 kr.

Mink, herunder avlsdyr,
dyr til pelsning samt skind:


108 kr.

Chinchilla:

110 kr.

Blå- og sølvræve, herunder
avlsdyr, dyr til pelsning samt skind:


280 kr.

Unger under 3 mdr.:

0 kr.

Erhvervsdrivende, der driver hjortefarme eller er pelsdyravlere, med kalenderårsregnskab skal benytte de fremstillingspriser, der er fastsat ved kalenderårets udgang. Anvendes et andet indkomstår end kalenderåret (forskudt indkomstår), skal de fremstillingspriser, der sidst er offentliggjort forud for regnskabsafslutningen benyttes.

Ligningsrådet har til brug for indkomståret 2004 fastsat nedenstående satser:

a. Normaludgift pr. kostdag

Statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, jf. lov nr. 149 af 10. april 1922 om indkomstskat til staten som senest ændret ved lov nr. 238 af 2. april 1997.

Landbrugere, gartnere, frugtavlere m.fl., der i årets løb har ydet kost til medhjælpere kan i stedet for den faktiske andel af husholdningsudgifterne fratrække 49 kr. pr. kostdag for hver medhjælper. Det er en betingelse, at antallet af kostdage ikke overstiger det normale antal kostdage for to helårsarbejdere.

b. Værdi af forbrug af egne produkter for landbrugere

Statsskattelovens § 4, jf. lov nr. 149 af 10. april 1922 om indkomstskat til staten som senest ændret ved lov nr. 238 af 2. april 1997.

De vejledende mindstesatser er fastsat således:

 

ekskl. moms 

 25% moms

 Okse- og kalvekød/pr. kg.:

 8,90 kr.

 2,25 kr.

 Svinekød/pr. kg.:

 5,50 kr.

 1,50 kr.

 Heste pr. kg.:

 6,00 kr.

 1,50 kr.

 Får og lam/pr. kg.:

 13,50 kr.

 3,50 kr.

 Fjerkræ og æg/pr. person:

 145,00 kr.

 36,25 kr.

 Mælk/pr. person:

 160,00 kr.

 40,00 kr.

Satserne for fjerkræ og mælk gælder pr. person pr. år, også for børn, som ikke ved indkomstårets begyndelse er fyldt 14 år.

Ole Kjær

 /Kim Lohse

Reference(r)
Skattestyrelsesloven § 13
Husdyrbesætningsloven § 2
Varelagerloven
Statsskatteloven § 4
Statskatteloven § 6
Henvisning
Ligningsvejledningen 2003-2 E.E.1.1, E.E.3.4, E.E.3.5, E.E.4.10