Du kan trække stiftelsesprovisioner og engangsydelser i forbindelse med optagelse af lån fra, hvis lånets løbetid ifølge låneaftalen er under to år.

Hvis stiftelsesprovisionen udgør mere end 2,5 procent af lånebeløbet, kan du højst trække 2,5 procent fra i det år, hvor provisionen forfalder til betaling. Restbeløbet kan du så trække fra fordelt over resten af låneperioden. Udgør stiftelsesprovisionen mere end 2,5 procent af hovedstolen, og bliver lånet indfriet samme år, som det optages, kan du fradrage hele provisionsbeløbet i stiftelsesåret.

Du skal selv oplyse om udgifter til stiftelsesprovisioner i rubrik 44.

Løbende provisioner for lån bliver indberettet af pengeinstituttet ligesom renter. Beløbet er indberettet sammen med renter af lånet.

Udgifter til depotgebyrer, boksleje, kontooversigter samt udgifter til stempel af lånedokumenter kan ikke trækkes fra.