Dag-til-dag-renten
Den rente, du skal betales af restskat fra 1. januar og indtil 1. juli, kaldes en dag-til-dag rente. For 2011 er renten fastsat til 3,4 procent. SKAT fastsætter og udmelder det kommende års rente i slutningen af december hvert år.

Renten er en markedsrente, som SKAT opgør som et gennemsnit af den effektive obligationsrente for de sidste 20 børsdage forud for 15. december i det indkomstår, skatten vedrører - og derefter tillægges 2 procentenheder.

Procentillægget
Efter 1. juli skal der betales et procenttillægget. For 2011 er procenttillægget fastsat til 5,4 procent.

Procenttillægget baseres på den samme gennemsnitlige obligationsrente, og tillægges derudover 4 procentenheder. Derfor kendes det endelige procenttillæg også først i december hvert år.

Renter og procenttillæg kan ikke fratrækkes i din skattepligtige indkomst.

Eksempel på beregning af rente (fra 1. januar og indtil 1. juli)

Thomas Jensen har en restskat på 15.000 kr.

Han finder ud af det i slutningen af marts, og vælger at betale restskatten den 1. april. Det vil sige, at han skal betale renter for 91 dage (fra 1. januar til 1. april).

Så meget skal han betale i renter:

15.000 kr. x 3,4 pct. x  91 dage    = 127,1 kr.

                                 365 dage

I alt skal han altså betale 15.127 kr.

I eksemplet har vi brugt den rentesats, der gælder for 2011. 

Eksempel på beregning af procenttillæg (efter 1. juli)

Thomas Jensen har en restskat på 15.000 kr.

Hvis han venter med at betale til efter 1. juli, bliver restskatten tillagt et procenttillæg.

Så meget skal han betale i procenttillæg:

15.000 kr. x 5,4 pct. = 810,00 kr.

I alt skal han altså betale 15.810 kr.

I eksemplet har vi brugt den rentesats, der gælder for 2011.