Dato for offentliggørelse
20 Dec 2007 12:54
Serienummer
P nr. 86
Resumé
I denne pjece kan du læse om reglerne for at give gaver eller ydelser til velgørende foreninger og organisationer i 2008 og senere. 
Hvad er nyt?
Fra indkomståret 2008 skal du ikke længere selvangive gavebeløb og ydelser, du har givet til velgørende foreninger. Det eneste, du skal huske, er at oplyse dit navn og cpr-nummer til de foreninger, du giver gaver og ydelser - så indberetter foreningerne beløbet til SKAT, og du får automatisk fradrag. Gaverne og ydelserne vil fremgå af din årsopgørelse - fratrukket et bundfradrag på 500 kr. 
ISBN-nummer
978-87-7059-279-6
Pdf-udgave