Dato for udgivelse
19 Dec 2007 16:17
SKM-nummer
SKM2007.933.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
07-185795
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Renter og gebyrer
Emneord
Acontoskat, restskat, tillæg, restskattetillæg, godtgørelse, procenttillæg, selskabsskat, procent
Resumé

Godtgørelsesprocent, restskatteprocent og procenttillæg for indkomståret 2008 offentliggøres.

Reference(r)

Selskabsskatteloven § 29 B, stk. 10

Henvisning

Ligningsvejledningen 2007-4 S.E.4.9.4

Redaktionelle noter
2007 er i resumeet efterfølgende ændret til 2008.

Under henvisning til § 29B, stk. 10, jf. stk. 8-9, i lovbekendtgørelse nr. 1037 af 24. august 2007 med senere ændringer om indkomstbeskatning af aktieselskaber mv. meddeles det herved at:

  1. Godtgørelsesprocenten udgør 2,8 pct. med virkning for indkomståret 2008.
  2. Restskatteprocenten udgør 6,3 pct. med virkning for indkomståret 2008.
  3. Procenttillægget udgør 0,7 pct. for indkomståret 2008.