Selskaber og andre skattepligtige institutioner er også omfattet af reglerne for fradrag for gaver og/eller ydelser.

Selskabers og andre skattepligtige institutioners fradrag for udgifter til løbende ydelser kan højst udgøre 15 procent af selskabets skattepligtige indkomst. De 15 procent beregnes af den skattepligtige indkomst, før indkomsten er nedbragt med fradrag efter ligningslovens § 12, stk. 3.

Selskabet skal oplyse sit navn og cvr-nr. til de godkendte foreninger, som det giver gaver eller ydelser til, hvis det ønsker fradrag for dem.