Dato for offentliggørelse
29 Apr 2022 14:23
Serienummer
P nr. 89
Resumé

Denne vejledning henvender sig til Øresundspendlere, der har fast bopæl i Sverige og er ansat hos en arbejdsgiver i Danmark, samt til pensionister i Sverige, der har pensionsindkomst fra Danmark. Vejledningen gælder også for dig, som er selvstændig og har et erhverv med fast driftssted i Danmark.

Hvad er nyt?

Opdatering af satser.

ISBN-nummer
978-87-417-0775-4
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen