Dato for offentliggørelse
06 Mar 2023 09:00
Serienummer
P nr. 89
Resumé

Denne vejledning henvender sig til Øresundspendlere, der har fast bopæl i Sverige og er ansat hos en arbejdsgiver i Danmark, samt til pensionister i Sverige, der har pensionsindkomst fra Danmark. Vejledningen gælder også for dig, som er selvstændig og har et erhverv med fast driftssted i Danmark.

Hvad er nyt?

Opdatering af satser. Oplysning om, at MitID fås i Borger Service.

Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen