Lønmodtager i Danmark

Når du bliver ansat hos en arbejdsgiver i Danmark, skal du have et dansk skattepersonnummer og en forskudsopgørelse med skattekort. Din arbejdsgiver henter oplysninger om trækprocent og skattefrit fradrag i Skattestyrelsens system eIndkomst.  

Skattepersonnummer og forskudsopgørelse med skattekort
Online ansøgning
Når du har modtaget en underskrevet ansættelseskontrakt fra din arbejdsgiver, kan du søge digitalt om skattepersonnummer og skattekort på skat.dk/danskskattekort.

Bemærk, at Skattestyrelsen tidligst tildeler skattepersonnummer 1 måned før første arbejdsdag.

Ved ansøgningen skal du vedhæfte en fil (PDF) med hele dokumentet synligt og i en tydelig farvekopi af:

 • Ansættelseskontrakt med arbejdsgivers CVR-nr., ansættelsesdato, lønoplysninger, arbejdsgivers underskrift osv.
 • Kopi af gyldigt pas. Alternativt kan der sendes en kopi af svensk nationalt ID-kort udstedt af Polismyndigheten (for- og bagside) og en kopi af et personbevis fra Skatteverket.
  Bemærk, at svensk kørekort eller lignende ikke kan anvendes.
 • Hvis du er gift, skal du vedhæfte kopi af din vielsesattest og/eller et familiebevis fra Skatteverket.
 • Er du statsborger i et land udenfor Norden, EU og Schweiz, skal du sende en kopi af din danske arbejdstilladelse. Se nyidanmark.dk.

Manuel ansøgning
Du kan også sende ansøgning på mail eller brev. Det står på blanket 04.063, hvordan du gør. De samme bilag som beskrevet under "Online ansøgning" skal følge med ansøgningen.

Når dit skattepersonnummer er dannet, sendes det digitalt til din danske arbejdsgiver. Derefter får du selv et brev med forskudsopgørelse og skattekort, der viser dit skattepersonnummer, beregning af din forskudsskat samt oplysning om trækprocent og skattefrit fradrag. Så kan du oprette en bankkonto (Nemkonto) i en dansk bank og få Internet-ID (MitID) i den kommunale Borgerservice. Din arbejdsgiver skal bruge dit skattepersonnummer og dit danske kontonummer, så der kan overføres løn til din NemKonto. Se nemkonto.dk og mitid.dk.

Selvstændig erhvervsdrivende med fast driftssted i Danmark

Når du skal være selvstændig erhvervsdrivende med fast driftssted i Danmark, skal du have et CVR-nummer (virksomhedsnummer) for at blive registreret for moms osv. Det får du ved at udfylde Registrering af udenlandsk virksomhed - start - 40.112 på virk.dk. Derefter skal du have dansk skattepersonnummer og en forskudsopgørelse med beregning af din personlige forskudsskat.

Skattepersonnummer
Når du har modtaget dit CVR-nummer, skal du kontakte Skattestyrelsen via skat.dk/contact for at få et skattepersonnummer og en forskudsopgørelse med beregning af din foreløbige skat, i form af am-bidrag og B-skat. Skattestyrelsen skal udover dit danske CVR-nummer bruge en kopi af følgende, med hele dokumentet synligt og i en tydelig farvekopi:

 • Budget for virksomheden, som viser årets forventede indtægter, udgifter og estimeret skattemæssigt resultat samt kopi af din huslejekontrakt for din virksomhed i Danmark.
 • Kopi af gyldigt pas. Alternativt kan der sendes en kopi af svensk nationalt ID-kort udstedt af Polismyndigheten (for- og bagside) og kopi af et personbevis fra Skatteverket.
  Bemærk, at svensk kørekort eller lignende ikke kan anvendes.
 • Hvis du er gift, skal du vedlægge din vielsesattest og/eller et familiebevis fra Skatteverket.  
 • Er du statsborger i et land udenfor Norden, EU og Schweiz, skal du sende en kopi af din danske arbejdstilladelse. Se nyidanmark.dk.

Forskudsopgørelse med indbetalingskort
Du modtager brev med forskudsopgørelsen med indbetalingskort. Du skal betale ti gange om året, januar - maj og juli - november. Dit skattepersonnummer fremgår af forskudsopgørelsen. Så kan du oprette en bankkonto (Nemkonto) i en dansk bank og Internet-ID (MitID) i den kommunale Borgerservice. Se nemkonto.dk og mitid.dk.

Pensionsmodtagere

Modtager du pension fra Danmark, bliver du begrænset skattepligtig af løbende udbetalinger. Du kan benytte grænsegængerreglerne, hvis du opfylder betingelserne. Pensionen kan være folkepension, tjenestemandspension, rate- eller livrentepension tegnet i pensions- eller pengeinstitut. Ved udbetalingen indeholdes A-skat efter dit skattekort opgjort i henhold til din forskudsopgørelse. For at få forskudsopgørelsen skal du sende kopi af pensionsmeddelelsen med oplysninger om første udbetalingsdag og beløb pr. måned samt kopi af pas eller en kopi af svensk nationalt ID-kort udstedt af Polismyndigheten (for- og bagside) og en kopi af et personbevis fra Skatteverket. Hvis du er gift skal du også sende kopi af vielsesattest og/eller familiebevis fra Skatteverket.

Kapitalpension: Får du udbetalt en skattebegunstiget kapitalordning, tegnet i pensions- eller pengeinstitut, vil der blive beregnet en afgift på 40 % af det udbetalte beløb.

Ophør af indkomst i Danmark

Hvis din indkomst fra Danmark ophører, skal du kontakte Skattestyrelsen på telefon 72222892 og få din sidste arbejdsdag i Danmark registreret. Derved ophører din skattepligt til Danmark. Når du i det efterfølgende år retter årsopgørelsen i TastSelv for ophørsåret, skal du være opmærksom på, om du opfylder betingelserne for at kunne anvende grænsegængerreglerne. Gør du ikke det, kan det være en fordel for dig af at vælge helårsomregning med personfradrag. Du kan bevare din danske bankkonto til eventuelle senere afregninger fra Skattestyrelsen. Alternativt kan du registrere en svensk bankkonto som NemKonto ved brug af blanket blanket 49.101 .