Dato for udgivelse
21 Dec 2007 13:32
SKM-nummer
SKM2007.945.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
-
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Afgift + Skat
Overemner-emner
Renter og gebyrer
Emneord
Opkrævning, rentesats
Resumé

I overensstemmelse med opkrævningslovens § 7, stk. 2, fastsattes renten til 0,2 pct. pr. 1. januar 2007. Tillæg i henhold til stk. 1 udgør 0,8 pct. Den samlede rente udgør herefter 1 pct. pr. påbegyndt måned.

Reference(r)

Opkrævningsloven § 7, stk. 2

Henvisning

Indeholdelse af A-skat, AM-bidrag og SP-bidrag 2007-4 G.6

Henvisning
Lønsumsafgiftsvejledningen 2007-4 F.12

I SKM2006.757.SKAT meddeltes. "Under henvisning til § 7, stk. 2, i lovbekendtgørelse nr. 289 af 28. april 2003 om opkrævning af skatter og afgifter mv. meddeles det herved, at rentesatsen udgør 0,2 pct. pr. påbegyndt måned med virkning fra 1. januar 2007."

Til nævnte rente skal i henhold til § 7, stk. 1, lægges et tillæg med 0,8 pct., således at den samlede rente udgør 1 pct. pr. påbegyndt måned med virkning fra 1. januar 2007.

Der henvises til SKM2007.940.SKAT med virkning fra 1. januar 2008.