Afsnittet er omskrevet og flyttet til den Juridiske vejledning, afsnit A.A.9.5.