Dato for udgivelse
11 Jan 2008 09:49
Resumé

Fra i år er det slut med at gemme kvitteringer for indbetalinger til velgørende foreninger for at få fradrag for gaver og ydelser. Fradraget vil i fremtiden automatisk fremgå af årsopgørelsen.


Fradrag for gaver og ydelser, som man skænker til godkendte velgørende foreninger i år og fremover skal ikke længere selvangives. Fradraget vil helt automatisk fremgå af årsopgørelsen. Man skal blot huske at oplyse navn og CPR-nummer til de foreninger, man giver gaverne eller ydelserne. De velgørende foreninger indberetter indbetalingerne til SKAT, som sørger for, at man får det fradrag, man er berettiget til.

- Fra i år bliver det meget lettere at få fradrag for gaver og ydelser til godkendte velgørende foreninger, da det hele nu foregår automatisk. Man skal dog huske at oplyse navn og CPR-nummer til foreningerne, fortæller Jack Frederiksen fra SKAT.

De nye regler gælder for gaver og ydelser givet i 2008 og fremefter. En samlet oversigt over de gaver og ydelser der er givet, vil fremgå at din Skattemappe på skat.dk

- Da de nye regler først gælder for gaver og ydelser givet i 2008, skal man være opmærksom på selv at selvangive fradraget for 2007, når årsopgørelsen kommer i foråret 2008, understreger Jack Frederiksen.

Gavebeløb på minimum 500 kr. til godkendte velgørende foreninger kan fratrækkes på selvangivelsen - bortset fra et bundfradrag på 500 kr. Der kan for 2008 maksimalt fratrækkes 14.000 kr.

Hvis man har forpligtet sig til at yde et fast månedligt beløb eller en procentdel af indkomsten i minimum 10 år til godkendte velgørende foreninger, kan man få fradrag for hele den indbetalte ydelse op til 15% af den personlige indkomst tillagt positiv kapitalindkomst.

På skat.dk findes en pjece om de nye regler og en liste over godkendte foreninger.

Yderligere oplysninger: Journalister: 7237 0900, borgere: 7222 1818.