Dato for udgivelse
17 Jan 2008 12:08
Resumé

Årets indsatsplan med en oversigt over de landsdækkende projekter 2008 er klar.


Med indsatsplan 2008 præsenterer SKAT en række kommende landsdækkende indsatsprojekter. Herudover videreføres en række projekter, der blev igangsat i 2007. Det drejer sig for eksempel om biler på gule plader og udenlandske ejendomme.

- Ved at bruge vores erfaringer fra 2007 fremadrettet i de nye projekter sikrer vi, at vi laver den rigtige indsats, hvor vi hæver regelefterlevelsen og mindsker skattegabet. Det gør vi med vejledning til medspillerne, kontrol af modspillerne og ved at påvirke holdninger, så det bliver stadig mindre acceptabelt at snyde i skat, siger kontorchef Tage Christensen.

I 2008 styrker vi indsatsen mod sort arbejde og andre former for skatte- og afgiftsunddragelse i et intensiveret samarbejde med andre myndigheder. I Fair Play regi vil vi også have fokus på den stigende anvendelse af udenlandsk arbejdskraft med vejledningsaktiviteter og landsdækkende kontrolaktioner.

Udover det løbende projekt med udenlandske feriehuse, der går ud på at sikre korrekt beskatning af udenlandske ejendomme med dansk ejer, ser SKAT også på, om der hvidvaskes sorte penge ved finansiering af fast ejendom i udlandet. Endvidere om danske boliger uden bopælspligt benyttes til skattely af borgere, der har oplyst, at deres skattepligt er ophørt, men som reelt ikke er udvandret.

- SKATs indsats i forhold til at opspore skjulte formuer i skattelylande fortsætter også i 2008 i Projekt Creditcards. Herudover er vi i gang med at søge at finde andre måder, der kan tjene til at afsløre pengeoverførsler til og fra skattely, oplyser kontorchef Tage Christensen.

Undersøgelsen af kapitalfondes overtagelse af danske virksomheder fortsættes, ligesom der vil blive fokus på virkningen af lovindgrebet over for kapitalfondene.

Grænseoverskridende transaktioner er også et fokuspunkt i 2008. Det gælder for eksempel store koncerners omstruktureringer med udflytning af produktion til andre lande, ligesom kontrollen af interne afregningspriser og vilkår videreføres fra 2007.

På toldområdet konstaterer SKAT fortsat mange fejl, når virksomhederne fortolder varer fra udlandet. I 2008 målrettes indsatsen på landsplan derfor mod de virksomheder, som på importørens vegne fortolder varerne.

Se årets indsatsplan her.

Yderligere oplysninger: SKATs pressetelefon 72 37 09 00