Dato for udgivelse
31 Jan 2008 10:56
Resumé

Hvis borgerne allerede i februar indberetter de indtægter og fradrag for 2007, som SKAT ikke kender til, kan de få alle tal med på årsopgørelsen fra start. Så kan de med det samme se, om 2007 byder på restskat eller penge tilbage.


Det er i perioden 1. til og med 17. februar, at borgernekan indberette tallene, og dermed få dem med på den første årsopgørelse, der sendes ud i perioden 10. marts - 15. april 2008. Årsopgørelsen kan også ses i Skattemappen fra den 10. marts.

- I SKAT prøver vi hele tiden at komme tættere på målet om at få skatten korrekt på plads første gang. Og erfaringsmæssigt ønsker kunderne også at få gjort deres skat op så hurtigt som muligt. Med den tidlige indberetning får kunderne med det samme det rigtige resultat af årsopgørelsen - og kan dermed også se, om der er penge til gode eller, der skal betales restskat.

Hvis den første årsopgørelse er korrekt, behøver man ikke at gøre mere, forklarer Richard Hanlov, Fagchef i SKAT.

De vigtigste ting, som SKAT ikke automatisk får besked om, er befordringsfradrag (kørselsfradrag), privat dagpleje, gaver til godkendte foreninger, fradragsberettiget børne- og underholdsbidrag og lejeindtægt ved sommerhus- og værelsesudlejning.

- Sidste år indberettede 86.000 personer på denne måde, og dette var en fordobling i forhold til året før. Det kunne være fantastisk, hvis vi får så stor en stigning igen. Jo flere borgere, der indberetter disse oplysninger allerede i februar, jo flere vil opleve at få en rigtig og endelig årsopgørelse i marts, siger Richard Hanlov, Fagchef i SKAT

Man indberetter tallene via TastSelv på www.skat.dk/tastselv. Her kan man også læse mere om TastSelv.

Yderligere oplysninger: Journalister 72 37 09 00, borgere 72 22 18 18