Dato for udgivelse
27 Feb 2008 11:02
SKM-nummer
SKM2008.196.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
08-020913
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Pensionsafkastbeskatning (PAL)
Emneord
PAL, pension, afkast, indeksobligationer, investeringsforeninger, kompensation, skattefri, skattepligtig
Resumé

I henhold til pensionsafkastbeskatningsloven (lov nr. 1535 af 19. december 2007) ophæves skattefritagelsen for visse indeksobligationer. Som kompensation udbetales et engangsbeløb, der skal tilfalde den enkelte pensionsopsparer. Til brug for penge- og pensionsinstitutters beregning af kompensationsbeløb vedr. indeksobligationer offentliggør SKAT hermed de vægtede kompensationstal for investeringsforeninger omfattet at PAL § 4.

Reference(r)
Pensionsafkastbeskatningsloven § 40

I henhold til pensionsafkastbeskatningsloven (lov nr. 1535 af 19. december 2007) ophæves skattefritagelsen for visse indeksobligationer og visse fast ejendomme. Som kompensation udbetales et engangsbeløb, der skal tilfalde den enkelte pensionsopsparer. Til brug for penge- og pensionsinstitutters beregning af kompensationsbeløb vedr. indeksobligationer offentliggør SKAT hermed de vægtede kompensationstal for investeringsforeninger omfattet af PAL § 4.

SKAT har den 5. februar 2008 i SKM2008.116.SKAT offentliggjort kompensationstal for samtlige relevante indeksobligationer.

Kompensationsbeløbet før nedslag beregnes efter følgende formel:

Nominel værdi * kreditorindeksfaktor pr. 1. januar 2008 * kompensationstallet/100.

Den nominelle værdi er den nominelle beholdning af investeringsforeningsbeviser den 31. december 2006. Alle beviser er på nominelt 100 kr.

Kreditorindeksfaktoren udgør 2,31344.

De vægtede kompensationstal fremgår af nedenstående skema.

Ansøgningsfristen er 31. marts 2008.

Blanket med bilag samt udfyldningsvejledning findes på www.skat.dk. Blanketten har nr. 07.059.

Investeringsforening

Kompensationstal, pengeinstitutter

Kompensationstal,

andre

DK0015762082

Specialforeningen Sparinvest

4,0802

4,0648

DK0015908719

BankInvest

2,2618

2,2473

DK0015942221

EgensINVEST

1,9464

1,9344

DK0015899116

Nodea Invest

2,5812

2,5683

DK0015962336

Jyske Invest Fund Management A/S

2,4107

2,4020

DK0015942650

Danske Invest

1,5968

1,5799

DK0015755979

BG Invest

1,5312

1,5131