Dato for udgivelse
03 Mar 2008 14:31
SKM-nummer
SKM2008.216.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
08-028980
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Afgift + Ejendomsvurdering + Inddrivelse + Moms og lønsumsafgift + Skat
Overemner-emner
Om kommunikation og information samt kampagner + Indbetaling og udbetaling samt rentegodtgørelse
Emneord
Omkostningsgodtgørelse, klagesager, dokumentationskrav
Resumé
Krav om dokumentation fra rådgivere ved anmodning om omkostningsgodtgørelse set i forhold til advokaters og revisorers tavshedspligt.
Reference(r)
Skatteforvaltningsloven § 58
Henvisning
Processuelle regler på SKATs område 2008-1 K

Advokatrådet og SKAT har igennem længere tid haft drøftelser omkring udlevering af advokaters juridiske redegørelser til SKAT i forbindelse med kontrol og vurdering af honorarkrav i sager om omkostningsgodtgørelse set i forhold til advokaternes tavshedspligt.

Trods den brede formulering af § 4 i bekendtgørelse nr. 958af 10. oktober 2005 om oplysninger om udgifter til sagkyndig bistand m.v. ved godtgørelse efter skatteforvaltningslovens kapitel 19 er det opfattelsen, at SKAT hverken kan afkræve den godtgørelsesberettigede eller dennes advokat at udlevere juridiske redegørelser som dokumentation for og til kontrol og vurdering af honorarkrav i sager om omkostningsgodtgørelse.

Med respekt for rådgivers - advokater og revisorers - tavshedspligt skal udbetaling af omkostningsgodtgørelse dog ske på et for SKAT forsvarligt grundlag. Giver de foreliggende oplysninger og dokumentation ikke SKAT grundlag for at få en sags faktiske omstændigheder belyst i tilstrækkelig omfang, eller er SKAT ikke enig i godtgørelseskravet, har SKAT følgende muligheder:

- at foretage en rimelighedsvurdering af godtgørelseskravet og derefter skønsmæssigt fastsætte det godtgørelsesberettigede beløb.

- at forelægge godtgørelseskravet for den relevante brancheorganisation.

Med henvisning til ovennævnte henstilles det, at der så vidt muligt opnås enighed med rådgiverne om den nødvendige dokumentation.