Dato for udgivelse
07 Mar 2008 16:33
Resumé

Både for februar og januar har en del lønmodtagere fået udbetalt for lidt i løn, da nogle arbejdsgivere trækker hovedkort, når de skulle have trukket bikort. Derfor åbner SKAT nu midlertidigt for, at flere kan trække hovedkort på én person. Samtidig går SKAT ind og forbedrer den log på skat.dk/eIndkomst, hvor virksomhederne kan følge med i driften af eIndkomst.


Flere hovedkort
Ved udbetalingen af lønnen for januar blev en del lønmodtagere ramt af, at de ikke fik udnyttet deres skattefradrag, fordi deres hovedkort var rekvireret af en ny eller anden arbejdsgiver. Dermed kunne den første arbejdsgiver kun bruge lønmodtagerens bikort, som er uden fradrag, så lønmodtageren fik mindre udbetalt end ventet. Også ved udbetalingen af februarlønnen blev en del lønmodtagere ramt på denne måde.

- Derfor ændrer vi nu på denne ordning med kort varsel. Vi har netop indført en ny midlertidig procedure, hvor vi gør det muligt for flere arbejdsgivere at rekvirere hovedkort på den samme lønmodtager, oplyser fagchef Richard Hanlov, SKAT, der fortsætter:

- Vi griber til dette værktøj for at sikre, at lønmodtageren ikke får udbetalt for lidt, men det er fortsat kun lovligt at for én arbejdsgiver ad gangen at bruge lønmodtagerens skattefradrag. Bruger flere arbejdsgivere hovedkortet samtidigt, bliver resultatet, at lønmodtageren får udbetalt for meget og dermed oparbejder en restskat Det vil først blive automatisk reguleret ved årsopgørelsen næste år.

SKAT er i gang med at undersøge, hvordan det nemt og smidigt er muligt løbende at registrere og eventuelt hindre brug af skattefradrag flere gange for at sikre, at lønmodtagere ikke uforvarende oparbejder en uønsket og uventet restskat.

- Indtil denne løsning er på plads, kan vi kun endnu en gang opfordre virksomhederne til at få opdateret deres medarbejderkartoteker og lønmodtagerne til at holde et vågent øje med deres lønsedler, siger Richard Hanlov.

Driftslog for eIndkomst forbedres
Både fra vores egne medarbejdere og virksomheder har vi hørt ønsker om en mere udbygget driftslog.

- Vi valgte på et tidspunkt ikke at informere om småudfald på under ti minutters varighed og i stedet benytte os af generelle meddelelser. Tit vil vi ikke kunne nå at lægge en meddelelse på loggen, før systemet er oppe at køre igen, og på den måde vil vi poste informationer ud, som virksomhederne ikke kan bruge til noget. Derfor har vi fundet det mere relevant med generelle meddelelser i de spidsbelastningsperioder, hvor vi ser disse småudfald, forklarer Richard Hanlov.

Vi er dog nu blevet opmærksomme på - både fra vores egne medarbejdere og arbejdsgivere - at de ønsker mere information, end de får pt.

- Derfor vil vi nu udbygge meddelelserne på loggen og være meget opmærksomme på hele tiden at være klar med den relevante information, udtaler Richard Hanlov

Stor succes giver ventetid
160.000 virksomheder bruger eIndkomstsystemet og flere er på vej på.

- Vi kan se og mærke, at rigtig mange virksomheder ønsker at blive digitale, men at mange også i den forbindelse har brug for rådgivning hos. Det giver os her i opstartfasen en længere ventetid på telefonen, som vi håber, at vores kunder vil bære over med, fortæller Richard Hanlov.

Efterhånden som virksomhederne bliver selvkørende og fortrolige med systemet, vil ventetiden falde igen. 


Yderligere oplysninger: SKATs pressetelefon 72 37 09 00, borgere og virksomheder 72 22 18 18.