Dato for udgivelse
10 Mar 2008 12:09
Resumé
Stor belastning af IT systemerne her til formiddag

Som følge af en meget stor belastning af systemerne her til formiddag er der ustabil drift på it systemerne. Det berører SKATs brugere samt opstarten af TastSelv som benyttes af borgerne til indberetning af selvangivelser m.v.

Kort efter kl. 10 blev der igen åbnet for SKATs systemer og TastSelv har kunnet benyttes fra 10.30, dog stadig med lange svartider.
Årsagen til problemet analyseres stadig og der må indtil videre påregnes svartider i forbindelse med TastSelv indberetningen.