Dato for offentliggørelse
23 Sep 2021 09:55
Serienummer
S nr. 36
Resumé

Denne vejledning retter sig mod producenter af lønsystemer, lønservicebureauer og de virksomheder, der selv vil tilrette deres IT-lønsystemer, så der kan indberettes til eIndkomst og LetLøn.

Hvad er nyt?

Nyt i denne version 10.6:

I afsnit 4.9.1 er indsat to nye indtægtsarter:

116 Tidlig pension. Gyldig fra 1.1.2022. Bruges af Udbetaling Danmark ved udbetaling af Tidlig pension.
177 Ordinær udbetaling fra Lønmodtagernes Feriemidler. Gyldig fra 1.10.2021. Bruges af Lønmodtagernes Feriemidler når der udbetales fx ved en persons pensionering.

Nyt i forrige version 10.5:

I afsnit 4.9.1 er indsat ny indtægtsart 176 Corona - førtidig restudbetaling af feriemidler - kun til brug for Lønmodtagernes Feriemidler.

ISBN-nummer
978-87-417-0691-7
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen