Dato for offentliggørelse
03 Jul 2017 11:07
Serienummer
S nr. 36
Resumé

Denne vejledning retter sig mod producenter af lønsystemer, lønservicebureauer og de virksomheder, der selv vil tilrette deres IT-lønsystemer, så der kan indberettes til eIndkomst og LetLøn.

Hvad er nyt?

Denne version er 7.2.

I afsnit 4.9.1 om indtægtsarter, er der indsat gyldighedsdato for indtægtsart 99 og 100, der skal bruges ved indberetning af uddelinger fra skattepligtige fonde og foreninger. Det er samtidig ændret, at indtægtsart 70 knytter sig til både felt 36 og 38, og ikke kun 38 som tidligere anført.

I afsnit 4.15 er tekster vedrørende ydelsesrefusion ajourført. Vedrører kun offentlige virksomheder, der er berettiget til ydelsesrefusion fra staten.

Spørgsmål til ændringerne, bedes stilet til eindkomst.proces@skat.dk

ISBN-nummer
978-87-417-0060-1