• Ved bagudløn skal der bruges det eSkattekort, der er gyldigt på udbetalingstidspunktet.
  • Ved forudløn skal der bruges det eSkattekort, der er gyldigt på lønperiodens startdato. Ved forudløn forstås, når det er normalsituationen, at lønnen udbetales før lønperiodens start.
  • Ved lønforskud, hvor en lønmodtager får udbetalt dele af, eller hele lønnen før normal lønningsdag, skal der bruges det eSkattekort, der er gyldigt på udbetalingsdagen.

Et eSkattekort er gyldigt, fra den angivne anvendelsesdato, dog kun i det angivne skatteår.

Er der flere eSkattekort, der opfylder ovenstående betingelse, skal der altid anvendes det eSkattekort, der har det højeste eSkatløbenr.

Er der modtaget flere eSkattekort med samme eSkatløbenr., skal der anvendes skattekortet fra det højeste leveringsløbenr. fra startrecorden (0607) i leverancerne.

Hvis der både er modtaget hoved- og bikort i den seneste leverance, vil der være forskellige "Anvend fra dato".

Der kan opstå situationer, hvor der modtages et eSkattekort, der har en tidligere anvendelsesdato end det eSkattekort, der hidtil var gyldigt. Fx dette forløb med 3 skattekort vedrørende 20175:

eSkatløbenr. 2017001 - kørselsdato 20161115 - anvendelsesdato 20170101
eSkatløbenr. 2017002 - kørselsdato 20170128 - anvendelsesdato 20170201
eSkatløbenr. 2017003 - kørselsdato 20170201 - anvendelsesdato 20170101

I denne situation, vil det rigtige eSkattekort ved udbetaling i 2017 altid være nr. 3. Hvis et andet er brugt ved lønberegningen/indeholdelsen, skal virksomheden afgøre, om der skal ske regulering.

eSkatløbenr. er uafhængig af den skattekorttype, der rekvireres/modtages. Dvs, hvis man ændrer abonnement fra bikort til hovedkort, vil det hovedkort man modtager have samme eSkatløbenr., som det bikort man i forvejen havde registreret. Nyt eSkatløbenr. dannes kun, når eIndkomst modtager nye skattekort, nye oplysninger fra lønindeholdelsessystemerne, eller der er foretaget afskrivning på et frikortbeløb.