Told - drift af systemerne

Her kan du se aktuelle driftsproblemer og planlagte nedlukninger på toldsystemerne.

Teknisk helpdesk for toldsystemerne og EMCS
Find nødproceduren - hvis systemerne ikke er tilgængelige

Driftsstatus

Du kan sortere meddelelserne ved at klikke på Dato, System, Beskrivelse og Status. Når du klikker på titlen vises meddelelsen på en ny side. Tilmeld dig også RSS øverst i højre hjørne på denne side.

2022-02-24 12:24Information

Ny placering til driftsmeddelelser og status på toldsystemer 

Vær opmærksom på, at driftsinformation og status på toldsystemer fremover skal findes på en ny og optimeret side: 

Skat.dk: Driftsmeddelelser og status på toldsystemer   

Denne side eksisterer stadig, så du kan finde tilbage til gamle meddelelser, men siden bliver ikke længere opdateret.? 

Hvis du benytter RSS-feed, skal du huske at tilmelde dig igen på den nye side. Læs mere her:

Skat.dk: RSS for driftsmeddelelser og status på toldsystemer

New location for information about service disruptions and scheduled customs system unavailability

Please note that the messages in the future will be found on a new and optimized page:

Skat.dk: Service status information and customs system status

This page still exists so you can find your way back to old messages, but the page will no longer be updated.?

If you're using RSS Feed, be sure to sign up again on the new page. Read more here:

Skat.dk: RSS customs

  
2022-02-21 19:48Alle toldsystemer

Servicevindue på Toldsystemer lørdag den 26. februar 2022 klokken 1515-2100.


Det betyder, at følgende systemer vil være utilgængelig i perioden:

 • Import, Export, NCTS (Transit), Import Control System (ICS) og Manifest

Fil adgang:

 • Filer til Import, Export og NCTS (Transit) kan stadig modtages men behandles først efter servicevinduets afslutning.
 • Filer til Import Control System (ICS) og Manifest vil fejle/blive afvist.

Online adgang:

 • Der er lukket for online adgang til Import, Export, Import Control System (ICS) og Manifest under servicevinduet.

Nødprocedure kan anvendes i fornødent omfang under servicevinduet.

Service Window for all customs systems Saturday February 26, 2022, 0315 pm. - 0900 pm.

File access:

 • Files sent to Import, Export and NCTS (Transit) will be processed when the service window has passed.
 • Files sent to ICS and Manifest will fail/be rejected during the service window.

Online access:

 • The online systems for Import, Export, Import Control System (ICS) and Manifest will be unavailable during the service window.

The use of fallback procedure is allowed within the service window.

WO0000000793044

Planlagt nedlukning2022-02-26 18:24
2022-02-18 15:31Alle toldsystemer

Servicevindue på Skatteforvaltningens IT-systemer onsdag den 23. februar 2022 klokken 18.00-21.30.


Det betyder, at følgende systemer vil være utilgængelig i perioden:
* Import, Export, NCTS (Transit), Import Control System (ICS) og Manifest

Fil adgang:
* Filer til Import, Export og NCTS (Transit) kan stadig modtages men behandles først efter servicevinduets afslutning.
* Filer til Import Control System (ICS) og Manifest vil fejle/blive afvist.
Online adgang:
* Der er lukket for online adgang til Import, Export, Import Control System (ICS) og Manifest under servicevinduet.

Nødprocedure kan anvendes i fornødent omfang under servicevinduet.

Service Window on The Danish Customs and Tax Administration IT-systems Wednesday, February 23, 2022, between 0600 pm.-0930 pm.
File access:
* Files sent to Import, Export and NCTS (Transit) will be processed when the service window has passed.
* Files sent to ICS and Manifest will fail/be rejected during the service window.
Online access:
* The online systems for Import, Export, Import Control System (ICS) and Manifest will be unavailable during the service window.

The use of fallback procedure is allowed within the service window.

WO0000000792567

Planlagt nedlukning2022-02-23 22:06
2022-02-18 12:04Information

eVita er ikke opdateret

eVita er ikke opdateret. Der henvises til tarif.skat.dk

  
2022-02-18 11:09Toldportalen (DMS import H7)

Servicevindue på Toldportalen (DMS Import H7) onsdag den 23. februar 2022 klokken 18.00-24.00.
Det betyder, at følgende systemer vil være utilgængelig i perioden:
* Toldportalen (DMS Import)

Fil adgang
* Filer til DMS Import H7 vil fejle/blive afvist.
Online adgang
* Der er lukket for online adgang til DMS Import H7.

Berørte angivelser skal genindsendes efter servicevinduet.

Service window on Toldportalen (DMS Import H7) Wednesday February 23, 2022 from 0600 pm.  to 1200 pm.
File access:
* Files sent to Toldportalen (DMS Import H7) will fail/be rejected during the service window.
Online access:
* The online system for Toldportalen (DMP Import H7) will be unavailable during the service window.

Affected entries need to be resubmitted after the service window.

Løst2022-02-23 21:20
2022-02-18 08:14Servicedesk

Der er i øjeblikket problemer med at ringe til Servicedesk. Man kan kontakte os via mail: servicedesk@toldst.dk

Opdateret 9:41: Problemet er løst og der kan igen ringes ind til Servicedesk.

There are problems at the moment affecting calls to the Servicedesk. We can be contacted instead via email at: servicedesk@toldst.dk

WO0000000792262

Løst2022-02-18 09:41
2022-02-16 13:19Information

EU-servicevindue på Traderportalen torsdag 17. februar 2022 kl 19:00 til 22:00.

På grund af et systemvedligehold vil Traderportalen ikke være tilgængelig i ovenstående tidsrum.

WO0000000791708

Planlagt nedlukning2022-02-18 08:48
2022-02-16 11:05NTSE

Problemer med at logge på online med medarbejdersignatur (NemID)

Der kan i øjeblikket opleves problemer med at logge på med NemID på skat.dk, Tast Selv Erhverv, DMS Import, EMCS, ICS og Manifest, samt Traderportalen.

Nedetiden er meldt ud kl. 10.42 på https://www.digitaliser.dk

Opdatering 12.45: NemLog-in kører igen, og driften har kørt stabilt fra ca. kl. 12.20.

Løst2022-02-16 12:44
2022-02-14 09:41NTSE

Problemer med at logge på online med medarbejdersignatur (NemID)

Der opleves i øjeblikket problemer med at logge på med NemID på skat.dk, Tast Selv Erhverv, DMS Import, EMCS, ICS og Manifest, samt Traderportalen.

Nedetiden er meldt ud kl. 8.44 på https://www.digitaliser.dk

Opdateret 11:10: NemLog-In virker igen. Nødprocedure er ikke længere tilladt.

Opdateret 9:50: Nødprocedure er tilladt i fornødent omfang.

Løst2022-02-14 11:12
2022-02-11 15:02Toldportalen (DMS import H7)

Driften er stabil og der gives ikke længere tilladelse til at anvende nødprocedure


*** Service vinduet er afsluttet og der er åbnet for systemet, der opleves periodevis ustabilitet og der gives tilladelse til at anvende nødprocedure i fornødent omfang. *** 

*** Servicevinduet forlænges på ubestemt tid, der opleves ustabil drift i perioden ***

Servicevindue på Toldportalen (DMS Import H7) tirsdag den 15. februar 2022 klokken 18:00-22:00

Det betyder, at følgende systemer vil være utilgængelig i perioden:

 • Toldportalen (DMS Import)

 Fil adgang  

 • Filer til DMS Import H7 vil fejle/blive afvist.

Online adgang.

 • Der er lukket for online adgang til DMS Import H7.

Berørte angivelser skal genindsendes efter servicevinduet.

 **** Servicevinduet forlænget til klokken 23 ****Operations is stable and there is no longer permission to use fallback procedure 

*** The service window has been closed and the system has been opened, periodic instability is experienced and permission to use the emergency procedure is granted to the extent necessary. ***

*** Service window extended, unknown time period, operations unstable in the meantime ***

Service window on Toldportalen (DMS Import H7) Tuesday February 15, 2022, 18:00 – 23:00

File access:

 • Files sent to Toldportalen (DMS Import H7) will fail/be rejected during the service window.

Online access:

 • The online system for Toldportalen (DMP Import H7) will be unavailable during the service window.

Affected entries need to be resubmitted after the service window.

**** service window extended to 23:00 ****

CRQ000000035220

Planlagt nedlukning2022-02-16 00:30
2022-02-11 14:48Information

EU-servicevindue på Traderportalen 12. februar 2022
På grund af et EU-Servicevindue kan der forekomme sporadiske udfald i REX-valideringen i Toldsystemet, lørdag den 12/02 fra kl. 09:00 til kl. 14:00.

Berørte angivelser skal blot sendes ind igen.


Due to an EU service window, there may be short periods where declarations in the customs systems show REX-validation errors. The service window will take place Saturday 12/02 from 09:00 to 14:00.

Affected declarations simply need to be resubmitted.

WO0000000790711

Planlagt nedlukning2022-02-13 14:10
2022-02-10 15:34e-Export

Problemer med filoverførsel i e-Export

Der kan opleves problemer med at indsætte Faktisk Ekspeditionstidspunkt via filoverførsel pt.

Workaround: Faktisk Ekspeditionstidspunkt skal sættes ind e-Export online.

Opdatering 14/02 kl 10.20: Problemet skulle være løst. Man kan igen forsøge at sende ind med Faktisk som normalt.

Opdatering 11/02 kl 13.35:  Problemet er lokaliseret og forventes løst mandag med en kort udlægning.

Opdatering kl 20.55: Der fejlsøges forsat.

Opdatering kl:17.35: Der fejlsøges forsat.

Løst2022-02-14 11:06
2022-02-09 13:14Import- og Eksportsystemerne

Der sker visse ændringer i import og eksport-systemerne, når aftenens udlægning afsluttes (9/2 kl. 18-21.30)  . Ændringerne er beskrevet i dette nyhedsbrev.

Ændring i Importsystemet 

 • I Importangivelsens rubrik 15 skal du igen anvende landekoden ”DK” som afsendelsesland, når du frafører dine varer fra toldoplag. Landekoden ”EU”, som har været brugt siden midten af november 2021, kan ikke længere anvendes. 

Ændringerne i e-Export 

 • Du kan nu anvende finske EORI-numre i e-Export. Det betyder, at du fremover skal indtaste nummeret korrekt (inkl. bindestreg) i det felt, der er forbeholdt eksportørens EORI-nummer.  
 • Landekoden for modtagerlandet i felt 8.1 vil fremover blive valideret ved filoverførsler. Derfor vil alle filer, hvor der ikke er angivet en gyldig landekode, blive afvist. 
  
2022-02-08 12:49Information

EU-servicevindue på INF Traderportalen 10. februar 2022 kl 18:00 til 22:00

På grund af et EU-servicevindue vil INF på Traderportalen ikke være tilgængelig torsdag den 10/2 2022 kl. 18:00 til 22:00.

WO0000000790011

Planlagt nedlukning2022-02-10 22:00
2022-02-04 16:27Alle toldsystemer

Servicevindue på Toldsystemer onsdag den 9. februar 2022 klokken 1800-2130.

Det betyder, at følgende systemer vil være utilgængelig i perioden:

 • Import, Export, NCTS (Transit), Import Control System (ICS) og Manifest

Fil adgang:

 • Filer til Import, Export og NCTS (Transit) kan stadig modtages men behandles først efter servicevinduets afslutning.
 • Filer til Import Control System (ICS) og Manifest kan stadig modtages men behandles først efter servicevinduets afslutning.

Online adgang:

 • Der er lukket for online adgang til Import og Export under servicevinduet.
 • Der er lukket for online adgang til Import Control System (ICS) og Manifest under servicevinduet.

Onlineklienten til Export på PRD skal efter servicevinduet opdateres (se melding fra 2022-01-31 09:41).
Det sker automatisk.
Virksomheder, der anvender miljøer som fx. Citrix kan hente den nye Onlineklient til Export til både

 • TFE (export_5.10.21-2-TFE) og
 • PRD (export_5.10.21-2-PROD).

Oplysning herom ved servicedesk@toldst.dk.

Nødprocedure kan anvendes i fornødent omfang under servicevinduet.

Service Window on all custom systems Wednesday February 9, 2022, between 0600 pm. - 0930 pm.

File access:

 • Files sent to Import, Export and NCTS (Transit) will be processed when the service window has passed.
 • Files sent to ICS and Manifest will be processed when the service window has passed.

Online access:

 • The online systems for Import and Export will be unavailable during the service window.
 • The online systems for Import Control System (ICS) and Manifest will be unavailable during the service window

After the Service Window the Online Client for Export on PRD (Production) will be updated automatically.
Companies using systems such as Citrix can download the updates in advance for both TFE (TEST) and PRD (Production) environments.
See above contact information if you use Citrix.

The use of fallback procedure is allowed within the service window.

WO0000000789171

Planlagt nedlukning2022-02-09 21:38
2022-02-04 08:15Toldportalen (DMS import H7)

Servicevindue må desværre forlænges, det forventes at DMS Import åbner igen klokken 00.15

Servicevindue på Toldportalen (DMS Import H7) onsdag den 9. februar 2022 klokken 1800-2200.

Det betyder, at følgende systemer vil være utilgængelig i perioden:

 • Toldportalen (DMS Import)

 Fil adgang  

 • Filer til DMS Import H7 vil fejle/blive afvist.

Online adgang.

 • Der er lukket for online adgang til DMS Import H7.

 

Berørte angivelser skal genindsendes efter servicevinduet.

 

Service window on Toldportalen (DMS Import H7) Wednesday February 9, 2022, 0600 pm. – 1000 pm.

File access:

 • Files sent to Toldportalen (DMS Import H7) will fail/be rejected during the service window.

Online access:

 • The online system for Toldportalen (DMP Import H7) will be unavailable during the service window.

 

Affected entries need to be resubmitted after the service window.

 

Planlagt nedlukning2022-02-09 23:24
2022-02-02 08:50EMCS

På grund af servicevindue på EMCS vil der være lukket for adgang med NemLog-In torsdag den 3. januar kl. 06 til 07.

Det vil være muligt at logge på med TastSelv-kode og benytte B2B-løsningen i tidsrummet.

Løst2022-02-03 08:31
2022-02-01 17:26Information

Servicevindue på NemLog-In torsdag den 3. februar 2022 klokken 0600-0700.
Log on på ICS og Manifest vil ikke være muligt.

Log on på Traderportal og EU-CTP vil ikke være muligt.

Nødprocedure kan anvendes i fornødent omfang under servicevinduet.


Service window at NemLog-in Thursday February 3, 2022, between 0600 am. – 0700 am.

Sign in to ICS and Manifest will not be possible.

Sign in to Traderportal and EU-CTP will not be possible.

The use of fallback procedure is allowed within the service window.

Løst2022-02-03 08:31
2022-01-31 09:41TFE

Der er servicevindue på TFE (Test for Erhvervslivet) på Toldsystemer tirsdag den 1. februar 2022 klokken 10.00-12.30.Onlineklienten til Export på TFE skal efter servicevinduet opdateres. Det sker automatisk.

Virksomheder, der anvender miljøer som fx. Citrix kan hente den nye onlineklient til Import til både
- TFE (export_5.10.21-2-TFE) og
- PRD (export_5.10.21-2-PROD).
Oplysning herom ved servicedesk@toldst.dk.

Udlægning til Produktion gennemføres onsdag den 9. februar 2022 klokken 1800.
Nærmere herom følger.

Service Window on TEST/TFE-environment on all customs systems Tuesday February 1, 2021, between 1000 am. - 030 pm.
After the Service Window the Online Client for Export on TFE will be updated automatically.
Companies using systems such as Citrix can download the updates in advance for both TFE (TEST) and PRD (Production) environments.
See above contact information if you use Citrix.

Planlagt nedlukning2022-02-01 12:44
2022-01-31 08:58TFE

Servicevindue på TFE (Test for Erhvervslivet)

Der er servicevindue på TFE (Test for Erhvervslivet) på Toldportalen (DMS Import H7) tirsdag den 1. februar 2022 klokken 18:00-20:00.

Maintenance on TEST/TFE-environment on Toldportalen (DMS Import H7) Tuesday February 1, 2022, between 18:00-20:00.

WO0000000787027

_________________________

(ændret 01.02.2021 kl 20:05) Servicevinduet forlænget til 21:00.

_________________________

(ændret 01.02.2021 kl 20:51) Servicevinduet forlænget grundet opstart problemer af TFE miljøet. Der gives information når der klarmeldes på test/TFE-miljøet.

_________________________

(ændret 01.02.2021 kl 21:36) Servicevindue afsluttet.

Løst2022-02-01 21:36
2022-01-28 10:17Information

Telefonlinje til Servicedesk er lukket mandag morgen 31. januar 2022

Mandag den 31. januar 2022 vil Servicedesks telefon være lukket indtil kl. 9. Henvendelser før kl. 9 skal foregå via e-mail på servicedesk@toldst.dk.

On Monday, 31 January 2022, the telephone lines to Servicedesk will be closed until 9 am. Please send an e-mail instead to servicedesk@toldst.dk.

Planlagt nedlukning2022-01-31 09:28
2022-01-28 07:54e-Export

Udførsler sidder fast i status 20 (antaget)

Nogle angivelser hænger i status 20 (antaget). Disse vil blive skubbet videre snarest muligt.

Some declarations are stuck in status 20. These will be manually set to their correct status as soon as possible.

INC000001170870.

Løst2022-01-31 09:30
2022-01-27 23:11e-Export

Udførsler sidder fast i status 20 (antaget)

Opdateret kl: 23:56: Problemet er løst og angivelserne går nu videre.

Nogle angivelser hænger i status 20 (antaget). Disse vil blive skubbet videre snarest muligt.

Some declarations are stuck in status 20. These will be manually set to their correct status as soon as possible.

INC000001170769

Løst2022-01-27 23:56
2022-01-27 13:59Information

Der kan opleves ustabilitet på telefonforbindelsen til Servicedesk. Send gerne en email istedet til: servicedesk@toldst.dk

There are currently problems with the telephone system at the Servicedesk. Instead, please send mails to: servicedesk@toldst.dk

Løst2022-01-27 15:47
2022-01-25 08:48Information

EU-servicevindue på INF Traderportalen 25. januar 2022 kl 18.00 til 22.00

På grund af et EU-servicevindue vil INF på Traderportalen ikke være tilgængelig tirsdag den 25/1 2022 kl. 18:00 til 22.00.

WO0000000785279

Planlagt nedlukning2022-01-25 22:00
2022-01-24 12:35NTSE

Problemer med at logge på online med medarbejdersignatur (NemID)

Opdateret 19:42: NemLog-in kører igen og driften har kørt stabilt fra ca. kl. 13.30

Der opleves i øjeblikket problemer med at logge på med NemID på skat.dk, Tast Selv Erhverv, DMS Import, EMCS, ICS og Manifest, samt Traderportalen.

Nedetiden ser ud til at være startet ca. kl. 8.50.

Løst2022-01-24 19:42
2022-01-14 13:03e-Export

Filoverførslen til e-Export er gået i stå. Der gives tilladelse til nødprocedure, men vi gør opmærksom på, at de indsendte filer forventes behandlet, når fejlen er rettet.

Opdatering 13.23: Filoverførslen er normaliseret. Nødprocedure afsluttes.

File transfer to the e-Export system has stopped working. Fallback procedure is allowed, but all files are expected to be handled, when the system has recovered.

Update at 13.23: The file transfer is back to normal. Use of fallback procedure has ended.

INC000001158950
Løst2022-01-14 13:23
2022-01-14 09:10EMCS

Planlagt servicevindue lørdag d. 15. januar 2022 kl. 20.30-22:30

Grundet systemopdateringer på et centralt system vil det ikke være muligt at tilgå EMCS web-løsningen via NTSE i ovennævnte tidsrum. I servicevinduets varighed er der tilladelse til nødprocedure i fornødent omfang fsva. web-løsningen. B2B-løsningen er ikke påvirket af servicevinduet og kan anvendes som normalt i tidsrummet.

Vi beklager ulejligheden.

WO0000000783108

Planlagt nedlukning2022-01-15 22:13
2022-01-14 09:00Information

Der vil ikke være adgang til EU's Toldportal for danske virksomheder lørdag den 15. januar 2022 klokken 20-23.59 på grund af servicevindue i Danmark.

Planlagt nedlukning2022-01-15 23:59
2022-01-13 14:32Alle toldsystemer

Servicevindue på Skatteforvaltningens IT-systemer lørdag den 15. januar 2022 klokken 2000-2359.

Det betyder, at følgende systemer vil være utilgængelig i perioden:

 • Import, Export, NCTS (Transit), Import Control System (ICS) og Manifest

Fil adgang:

 • Filer til Import, Export og NCTS (Transit) kan stadig modtages men behandles først efter servicevinduets afslutning.
 • Filer til Import Control System (ICS) og Manifest kan stadig modtages men behandles først efter servicevinduets afslutning.

Online adgang:

 • Der er lukket for online adgang til Import, Export, Import Control System (ICS) og Manifest under servicevinduet.

Nødprocedure kan anvendes i fornødent omfang under servicevinduet.

 

Service Window on The Danish Customs and Tax Administration IT-systems Saturday 15 January, 2022, between 0800 pm - 1159 pm

File access:

 • Files sent to Import, Export and NCTS (Transit) will be processed when the service window has passed.
 • Files sent to ICS and Manifest will be processed when the service window has passed.

Online access:

 • The online systems for Import, Export, Import Control System (ICS) and Manifest will be unavailable during the service window.

The use of fallback procedure is allowed within the service window.

Planlagt nedlukning2022-01-15 22:13
2022-01-13 13:26Toldportalen (DMS import H7)

Servicevindue på Toldportalen (DMS Import H7) lørdag den 15. januar 2022 klokken 2030 - Søndag den 16. januar 2022 klokken 0100
Det betyder, at følgende systemer vil være utilgængelig i perioden:

 • Toldportalen (DMS Import)

Fil adgang

 • Filer til DMS Import H7 vil fejle/blive afvist.

Online adgang.

 • Der er lukket for online adgang til DMS Import H7.

Berørte angivelser skal genindsendes efter servicevinduet.


Service window on Toldportalen (DMS Import H7) Saturday 15 January, 2022, 0830 pm. - Sunday 16 January, 2022, 0100 am.

File access:

 • Files sent to Toldportalen (DMS Import H7) will fail/be rejected during the service window.

Online access:

 • The online system for Toldportalen (DMP Import H7) will be unavailable during the service window.

Affected entries need to be resubmitted after the service window.

Planlagt nedlukning2022-01-15 22:03
2022-01-13 10:33Information

vita.skat.dk er ikke opdateret siden 2021. Der arbejdes på en løsning, men der er p.t. ingen tidshorisont. Vi henviser derfor til tarif.skat.dk for tariferingsspørgsmål.

  
2022-01-12 16:50Information

EU-servicevindue - 17. januar kl. 12:00 - 17:00

På grund af et EU-servicevindue vil Traderportalen (INF, REX, eAEO og BTO), være sporadisk utilgængelige mandag den 17. januar 2022 fra kl. 12:00 til kl. 17:00.

WO0000000782573

Planlagt nedlukning2022-01-17 17:00
2022-01-11 10:25Toldportalen (DMS import H7)

Problemer med filoverførsel på DMS Import (H7)

Der er i øjeblikket problemer med filoverførsel til Toldportalen (DMS import H7).

Der fejlsøges.

Opdateret kl. 12.36: problemet er løst, men der kan være noget kø der skal afvikles.

Opdateret kl. 11.20: Der er stadig problemer. 

Løst2022-01-11 12:36
2022-01-10 18:36Alle toldsystemer

Servicevindue på Toldsystemer onsdag den 12. januar 2022 klokken 1800-1930.
Det betyder, at følgende systemer vil være utilgængelig i perioden:
- Import, Export, NCTS (Transit), Import Control System (ICS) og Manifest

Fil adgang:
- Filer til Import, Export og NCTS (Transit) kan stadig modtages men behandles først efter servicevinduets afslutning.
- Filer til Import Control System (ICS) og Manifest kan stadig modtages men behandles først efter servicevinduets afslutning.

Online adgang:
- Der er lukket for online adgang til Import, Export, Import Control System (ICS) og Manifest under servicevinduet.

Nødprocedure kan anvendes i fornødent omfang under servicevinduet.

Service Window on all custom systems Wednesday January 12, 2022, between 0600 pm. - 0730 pm.
File access:
- Files sent to Import, Export and NCTS (Transit) will be processed when the service window has passed.
- Files sent to ICS and Manifest will be processed when the service window has passed.

Online access:
- The online systems for Import, Export, Import Control System (ICS) and Manifest will be unavailable during the service window.

The use of fallback procedure is allowed within the service window.

WO0000000781837

Planlagt nedlukning2022-01-12 19:30
2022-01-10 09:17Toldportalen (DMS import H7)

Servicevindue på Toldportalen (DMS Import H7) onsdag den 12. januar 2022 klokken 18.00-21.00

Det betyder, at følgende systemer vil være utilgængelig i perioden:

 • Toldportalen (DMS Import)

Fil adgang

 • Filer til DMS Import H7 vil fejle/blive afvist.

Online adgang.

 • Der er lukket for online adgang til DMS Import H7.

Berørte angivelser skal genindsendes efter servicevinduet.

Service window on Toldportalen (DMS Import H7) Wednesday 12 January, 2022, 6 pm. - 9 pm.

File access:

 • Files sent to Toldportalen (DMS Import H7) will fail/be rejected during the service window.

Online access:

 • The online system for Toldportalen (DMP Import H7) will be unavailable during the service window.

Affected entries need to be resubmitted after the service window.

Planlagt nedlukning2022-01-12 20:35
2022-01-07 15:51Information

På grund af en EU-opdatering af EBTI vil følgende systemer være utilgængelige på EU's Traderportal fra 11/1 kl. 19 til 12/1-2022 kl. 01 CET:

EBTI, EUCTP, INF, REX, eAEO.

WO0000000777080

Planlagt nedlukning2022-01-12 01:00
2022-01-03 12:02Information

Siden vita.skat.dk er desværre ikke fuldt opdateret med den nyeste ændringer af tarifkoderne, selv om der er sket en del opdateringer hen over årsskiftet. Næste opdatering vil ske den 10. januar 2022.

Opdatering 13/1-2022: Vita er ikke korrekt opdateret. Vi arbejder på en løsning, men der er p.t. ingen tidshorisont. Der henvises til http://tarif.skat.dk i stedet.

Tilføjelse kl. 14.38: Det samme gør sig gældende for download af toldtariffen. Disse filer vil ligeledes først være fuldt opdateret 10. januar 2022.