Told - drift af systemerne

Her kan du se aktuelle driftsproblemer og planlagte nedlukninger på toldsystemerne.

Teknisk helpdesk for toldsystemerne og EMCS
Find nødproceduren - hvis systemerne ikke er tilgængelige

Driftsstatus

Du kan sortere meddelelserne ved at klikke på Dato, System, Beskrivelse og Status. Når du klikker på titlen vises meddelelsen på en ny side. Tilmeld dig også RSS øverst i højre hjørne på denne side.

2022-02-24 12:24Information

Ny placering til driftsmeddelelser og status på toldsystemer 

Vær opmærksom på, at driftsinformation og status på toldsystemer fremover skal findes på en ny og optimeret side: 

Skat.dk: Driftsmeddelelser og status på toldsystemer   

Denne side eksisterer stadig, så du kan finde tilbage til gamle meddelelser, men siden bliver ikke længere opdateret.? 

Hvis du benytter RSS-feed, skal du huske at tilmelde dig igen på den nye side. Læs mere her:

Skat.dk: RSS for driftsmeddelelser og status på toldsystemer

New location for information about service disruptions and scheduled customs system unavailability

Please note that the messages in the future will be found on a new and optimized page:

Skat.dk: Service status information and customs system status

This page still exists so you can find your way back to old messages, but the page will no longer be updated.?

If you're using RSS Feed, be sure to sign up again on the new page. Read more here:

Skat.dk: RSS customs

  
2022-02-21 19:48Alle toldsystemer

Servicevindue på Toldsystemer lørdag den 26. februar 2022 klokken 1515-2100.


Det betyder, at følgende systemer vil være utilgængelig i perioden:

  • Import, Export, NCTS (Transit), Import Control System (ICS) og Manifest

Fil adgang:

  • Filer til Import, Export og NCTS (Transit) kan stadig modtages men behandles først efter servicevinduets afslutning.
  • Filer til Import Control System (ICS) og Manifest vil fejle/blive afvist.

Online adgang:

  • Der er lukket for online adgang til Import, Export, Import Control System (ICS) og Manifest under servicevinduet.

Nødprocedure kan anvendes i fornødent omfang under servicevinduet.

Service Window for all customs systems Saturday February 26, 2022, 0315 pm. - 0900 pm.

File access:

  • Files sent to Import, Export and NCTS (Transit) will be processed when the service window has passed.
  • Files sent to ICS and Manifest will fail/be rejected during the service window.

Online access:

  • The online systems for Import, Export, Import Control System (ICS) and Manifest will be unavailable during the service window.

The use of fallback procedure is allowed within the service window.

WO0000000793044

Planlagt nedlukning2022-02-26 18:24
2022-02-18 15:31Alle toldsystemer

Servicevindue på Skatteforvaltningens IT-systemer onsdag den 23. februar 2022 klokken 18.00-21.30.


Det betyder, at følgende systemer vil være utilgængelig i perioden:
* Import, Export, NCTS (Transit), Import Control System (ICS) og Manifest

Fil adgang:
* Filer til Import, Export og NCTS (Transit) kan stadig modtages men behandles først efter servicevinduets afslutning.
* Filer til Import Control System (ICS) og Manifest vil fejle/blive afvist.
Online adgang:
* Der er lukket for online adgang til Import, Export, Import Control System (ICS) og Manifest under servicevinduet.

Nødprocedure kan anvendes i fornødent omfang under servicevinduet.

Service Window on The Danish Customs and Tax Administration IT-systems Wednesday, February 23, 2022, between 0600 pm.-0930 pm.
File access:
* Files sent to Import, Export and NCTS (Transit) will be processed when the service window has passed.
* Files sent to ICS and Manifest will fail/be rejected during the service window.
Online access:
* The online systems for Import, Export, Import Control System (ICS) and Manifest will be unavailable during the service window.

The use of fallback procedure is allowed within the service window.

WO0000000792567

Planlagt nedlukning2022-02-23 22:06
2022-02-18 12:04Information

eVita er ikke opdateret

eVita er ikke opdateret. Der henvises til tarif.skat.dk

  
2022-02-18 11:09Toldportalen (DMS import H7)

Servicevindue på Toldportalen (DMS Import H7) onsdag den 23. februar 2022 klokken 18.00-24.00.
Det betyder, at følgende systemer vil være utilgængelig i perioden:
* Toldportalen (DMS Import)

Fil adgang
* Filer til DMS Import H7 vil fejle/blive afvist.
Online adgang
* Der er lukket for online adgang til DMS Import H7.

Berørte angivelser skal genindsendes efter servicevinduet.

Service window on Toldportalen (DMS Import H7) Wednesday February 23, 2022 from 0600 pm.  to 1200 pm.
File access:
* Files sent to Toldportalen (DMS Import H7) will fail/be rejected during the service window.
Online access:
* The online system for Toldportalen (DMP Import H7) will be unavailable during the service window.

Affected entries need to be resubmitted after the service window.

Løst2022-02-23 21:20
2022-02-18 08:14Servicedesk

Der er i øjeblikket problemer med at ringe til Servicedesk. Man kan kontakte os via mail: servicedesk@toldst.dk

Opdateret 9:41: Problemet er løst og der kan igen ringes ind til Servicedesk.

There are problems at the moment affecting calls to the Servicedesk. We can be contacted instead via email at: servicedesk@toldst.dk

WO0000000792262

Løst2022-02-18 09:41