Dato for udgivelse
05 May 2008 11:58
Gyldig til
1. januar 2012
Til
Virksomheder og offentlige myndigheder
Sagsnummer
08-063258
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé
Fra 1. maj 2008 kan danske virksomheder og myndigheder undlade at indberette aftaler med udenlandske bygge- og anlægsvirksomheder. I stedet skal alle udenlandske virksomheder, der udstationerer medarbejdere i Danmark, indberette oplysninger herom til RUT-registeret (Register over Udenlandske Tjenesteydere).  

Fra 1. maj 2008 skal alle udenlandske virksomheder, der udstationerer medarbejdere i Danmark, indberette en række oplysninger om den konkrete opgave, blandt andet identitet og udstationeringsperiode for den enkelte medarbejder, jf. lov nr. 263 af 23. april 2008.

Dermed bliver danske virksomheders og offentlige myndigheders indberetning efter skattekontrollovens § 7E af aftaler med udenlandske bygge- og anlægsvirksomheder overflødig.

SKAT vil derfor - indtil skattekontrollovens § 7E i efteråret 2008 er ophævet - undlade at håndhæve indberetningspligten, hvor arbejdsperioden påbegyndes den 1. maj 2008 eller senere.

Det betyder, at danske virksomheder og offentlige myndigheder kan undlade indberetning til § 7E-registeret af aftaler, hvor arbejdsperioden påbegyndes den 1. maj 2008 eller senere.

Læs mere om indberetning til RUT-registeret i Beskæftigelsesministeriets nyhedsbrev.

Indberetning foretages via www.virk.dk ved brug af en af følgende blanketter:

- Registrering af udenlandsk virksomhed og tjenesteydelser - start på engelsk og dansk.

- Registrering af udenlandske tjenesteydelserengelsk og dansk.