Dato for udgivelse
29 Apr 2008 09:31
Resumé
Den 2. maj holder skattecentrene lukket, men toldekspeditionsstederne og SKATs telefoner på 72 22 18 18 har almindelige åbningstider.

Dagen efter Kristi himmelfartsdag holder SKAT lukket for den personlige betjening ved skattecentrenes skranker.

SKATs telefoner på 72 22 18 18 vil dog have almindelige åbningstid fredag den 2. maj.

Desuden har toldekspeditionsstederne, også i skattecentrene, almindelige åbningstider og er derfor åbne for personligt fremmøde.

Virksomheder og borgere vil naturligvis fortsat kunne benytte sig af SKATs selvbetjeningstilbud på skat.dk.