Dato for udgivelse
05 May 2008 12:19
Resumé

Fra 1.maj 2008 kan danske virksomheder og myndigheder undlade at indberette aftaler med udenlandske bygge- og anlægsvirksomheder.


Fra 1. maj 2008 skal alle udenlandske virksomheder, der udstationerer medarbejdere i Danmark, indberette en række oplysninger om den konkrete opgave og medarbejdere til Register over Udenlandske Tjenesteydere - RUT-registret.

Indberetningen til § 7E-registret over virksomheders og myndigheders aftaler med udenlandske bygge- og anlægsvirksomheder er med det nye registrer overflødigt. Indberetningen til § 7E-registret suspenderes derfor med virkning for arbejdsperioder påbegyndt efter 1. maj 2008.

Læs mere om suspensionen i SKATs nyhedsbrev til virksomhederne her.

Læs mere om indberetning til RUT-registret i Beskæftigelsesministeriets nyhedsbrev her.

Yderligere oplysninger: Journalister: 7237 0900; virksomheder: 7222 1818.