Dato for udgivelse
13 May 2008 10:42
Resumé

Hvis man hører til de største selskaber i Danmark, så kan dét at udfylde en momsangivelse være en kompliceret opgave, som let kan medføre fejl. SKAT tilbyder derfor 100 af de største virksomheder værktøjer og tests, der kan sikre, at momsangivelsen udfyldes korrekt.


SKAT vil i den kommende tid tage kontakt til 100 virksomheder med en omsætning over 240 millioner kroner, og tilbyde dem et besøg. Hensigten er, at få en dialog med virksomhederne og deres rådgivere om at indføre særlige systemtests og interne kontroller, der kan sikre større kvalitet i momsangivelserne.

- Den gruppe virksomheder, som vi tilbyder et besøg, er virksomheder, som gerne vil afregne moms korrekt. De systemtests og interne kontroller, som vi foreslår, vil være skræddersyede til den enkelte virksomhed, så de med en minimal ekstra indsats kan få en større sikkerhed for en korrekt momsangivelse, forklarer Birthe Sørensen, der er leder af projektet.

Formålet med besøgene er at reducere virksomhedernes omkostninger til indberetninger og samtidigt reducere SKATs omkostninger i forbindelse med fejlrettelser.

- Vi håber, at vi med vores tilbud om besøg, kan sikre, at risikoen for fejl mindskes betydeligt. Alle kan lave fejl. Men jo større virksomheden er, jo større bliver fejlene også, fortæller Birthe Sørensen.

Yderligere oplysninger: Journalister: 7237 0900; virksomheder: 7222 1818.