Dato for udgivelse
15 May 2008 09:55
Resumé

Kundetilfredsheden i SKATs nummerpladeekspedition er meget høj i den første måling, siden SKAT overtog opgaven fra politiet. God service har opvejet ulemperne ved ventetiden.


SKAT overtog nummerpladeekspeditionen fra politiet den 1. januar 2008. I begyndelsen af marts måned blev der foretaget en måling af kundetilfredsheden blandt borgere og virksomheder. Den samlede tilfredshed er opgjort til 4,31 på en skala fra et til fem, hvor fem er den højeste score.

- Resultatet er meget tilfredsstillende for SKAT. Specielt set i lyset af den meget korte tid, der er gået, siden vi overtog opgaven fra politiet, og den tid vi har haft til at oplære mange nye medarbejdere, fortæller Bjarne Larsen, der er koordinerende fagchef.

Ved undersøgelsen blev der stillet 4 spørgsmål. Resultaterne fordeler sig således:

Generel tilfredshed med den modtagne service

4,34

Faglig og korrekt ekspedition

4,43

Medarbejderne virker venlige og imødekommende

4,57

Acceptabel ventetid

3,90

I alt

4,31

- Vi ved, at ventetiderne visse steder har været meget lange. Når resultatet af undersøgelsen alligevel er så flot, så hænger det sammen med, at vores medarbejdere udøver en særdeles glimrende kundeservice, forklarer Bjarne Larsen.

SKAT overtog den 1. januar 2008 nummerpladeekspeditionen fra politiet. I samme forbindelse blev antallet af ekspeditionssteder skåret ned fra 55 til 31. Der håndteres årligt 1,8 mio. nummerpladeekspeditioner. Ved overtagelsen af opgaven fulgte 110 medarbejdere med fra politiet. De resterende 130 blev hentet indenfor SKAT.

I forbindelse med overtagelsen af opgaven indførte SKAT særlige servicetiltag for autobranchen for at kompensere for de færre ekspeditionssteder. Der blev indført tidsbestilling, KVIK-skranker, dag til dag-ordninger samt guldkortordninger. Desuden blev der ved hvert skattecenter nedsat dialoggrupper mellem autobranchen og SKAT.

- Undersøgelsen viser, at det var rigtigt at gå i dialog med autobranchen om løsninger, der kunne lette deres ekspeditioner. De er jo vores største kunder, fortæller Bjarne Larsen.

Læs hele undersøgelsen: Kundetilfredshedsmåling i SKATs nummerpladeekspeditioner.

Yderligere oplysninger: Journalister: 7237 0900; borgere og virksomheder: 7222 1818.