Dato for udgivelse
21 May 2008 10:16
Resumé

Reservebedster og forældrekøb af lejligheder er blot to af de emner, som har været for Skatterådet i det forløbne år. Begge sager har givet anledning til ny lovgivning. Årsberetningen har denne gang særligt fokus på samspillet mellem Skatterådet og lovgivningen.


Skatterådet har i denne årsberetning fokuseret på samspillet mellem rådet og lovgivningen. Konkrete eksempler på at dette samspil går begge veje fremgår af beretningen.

- Vores opgave er tosidet. Vi skal både være med til at fortolke lovene, og på den anden side ser vi, at vores afgørelser fører til ny lovgivning. I denne årsberetning gennemgår vi eksempler på begge dele, fortæller Skatterådets formand Lida Hulgaard.

SKAT har for eksempel spurgt, om pensionister, der som led i kommunale ordninger får 25 kroner i timen for at passe børn, skal betale skat. Skatterådet nåede frem til, at denne timeløn som al anden lønindkomst skal beskattes. Rådet anviste dog, hvorledes det efter de gældende regler er muligt at begrænse beskatningen. Skatteministeriet har, som en direkte udløber af sagen, fremsat et lovforslag om, at etablere en ordning om skattefritagelse for vederlag op til 3.000 kr. årligt for pensionister, som ønsker at deltage i sådanne pasningsordninger.

- Her har den gældende lovgivning vist sig uhensigtsmæssig, og ved at vi ser på sagen, bliver Skatteministeriet opmærksom på, at der er behov for ny lovgivning. Det samme gør sig gældende i forbindelse med køberetter til f.eks. forældrekøb af lejligheder. Skatteministeren fremsatte lovforslag efter, at Skatterådet orienterede Skatteministeriet om problemstillingen. Rådet var blevet opmærksom på muligheden for at undgå beskatning efter at have modtaget en del anmodninger om bindende svar, forklarer Lida Hulgaard.

Rådet har i 2007 afklaret fortolkningstvivl og fastlagt, hvorledes de nye regler for både omlægning af indkomstår efter de nye sambeskatningsregler og skattefrie omstruktureringer uden tilladelse skal administreres i praksis, og disse to emner er fremhævet i rapporten som eksempler på, hvordan Skatterådet hjælper med at fortolke ny lovgivning.

Skatterådet består af 19 politisk udpegede medlemmer. Rådets arbejde er koncentreret om nye og principielle problemer inden for skat, moms og afgifter. Rådet behandler de sager, som SKAT forelægger dem. Læs mere om rådet her.

Beretningen beskriver nogle af rådets konkrete udfordringer og rådets arbejdsopgaver. Desuden indeholder den forskellig statistik om Skatterådets sager og sagsbehandlingstiden for bindende svar.

Læs årsrapporten her.


Yderligere oplysninger: SKATs pressetelefon 72 37 09 00