Dato for udgivelse
03 Jun 2008 09:32
Resumé

Mange selvstændigt erhvervsdrivende har ikke helt styr på fristen for selvangivelse. Sidste år fik 33.000 virksomhedsejere enten slet ikke selvangivet eller selvangivet for sent. SKAT sender derfor i disse dage breve til de glemsomme virksomhedsejere for at minde dem om selvangivelsesfristen og konsekvenserne af ikke at overholde den.


Selvangivelsesfristen for erhvervsdrivende er den 1. juli. 33.000 virksomhedsejere fik sidste år ikke afleveret selvangivelsen indenfor fristen. 19.500 afleverede for sent, og 13.500 fik slet ikke afleveret.

- For manges vedkommende går vi ud fra, at der har været tale om en forglemmelse. Vi vil derfor gerne give de selvstændigt erhvervsdrivende en hjælpende hånd, så de i år husker at selvangive til tiden. Derfor sender vi et brev med information om selvangivelsesfristen og konsekvenserne af ikke at overholde den. På den måde er der ingen, der kan være i tvivl om hvornår vi skal have selvangivelsen, siger Per Vester, der er chefkonsulent i SKAT.

Det kan blive dyrt for virksomhedsejerne ikke at selvangive til tiden. Skattetillæg og dagbøder er nogle af de redskaber, som SKAT kan blive nødt til at benytte.

- Vi gør i brevene opmærksom på, at det koster op til 5.000 kr. i skattetillæg ikke at aflevere virksomhedens selvangivelse til tiden. Derudover risikerer man at modtage dagbøder indtil vi har modtaget selvangivelsen. Hvis selvangivelsen stadig ikke bliver afleveret, laver vi et skøn over virksomhedens indkomst ud fra de oplysninger vi har. Skønnet vil i mange tilfælde blive fulgt op af et kontrolbesøg hos virksomheden, forklarer Per Vester.

Brevene er en del af en landsdækkende kampagne, SKAT gennemfører i 2008 vedrørende virksomheders selvangivelsespligt. Formålet med kampagnen er at hjælpe selvstændigt erhvervsdrivende med at få indberettet til tiden. Kampagnen udspringer af SKATs indsatsstrategi, hvor service og information går hånd i hånd med SKATs kontrolindsats.

Yderligere oplysninger: Journalister 72 37 09 00, virksomheder og borgere 72 22 18 18