Dato for udgivelse
17 Jun 2008 12:59
Resumé

Skatterådet har i dag besluttet ikke at ændre fradragssatserne for befordring mellem hjem og arbejde - befordringsfradraget - og satserne for skattefri befordringsgodtgørelse.


Skatterådet har i dag helt ekstraordinært haft en eventuel forhøjelse af satserne for befordringsfradrag og kørselsgodtgørelse på dagsordenen. Skatterådet har besluttet ikke at ændre satserne.

- Udgangspunktet er, at alle de satser, vi hvert år i november måned fastsætter, gælder for hele det kommende år - uanset om priserne falder eller stiger. Det princip holder vi fast i med dagens afgørelse, forklarer Lida Hulgaard, der er formand for Skatterådet.

Skatterådet har kompetencen til at fastsætte forskellige satser og beløbsgrænser - herunder satserne for befordringsfradrag og skattefri kørselsgodtgørelse.

- Hvis vi skal fravige vores princip om kun at fastsætte satserne en gang årligt, så kan alene væsentlige ændringer i satserne begrunde en sådan fravigelse. Selvom benzinpriserne er steget, så har det ikke medført så væsentlige ændringer af satserne, at vi ekstraordinært har villet ændre dem, forklarer Lida Hulgaard.

De satser, der blev fastsat på Skatterådets møde i november 2007 for 2008 gælder stadig:

Befordringsfradrag - § 9 C
De første 24 kilometer pr. dag mellem hjem og arbejde udløser ikke befordringsfradrag. Fra 24 og op til 100 kilometer udgør fradraget 1,83 kroner pr. kilometer, og for kørsel fra 100 kilometer og opefter er satsen på 0,92 kroner pr. kilometer.

Skattefri kørselsgodtgørelse - § 9 B
Den skattefrie kørselsgodtgørelse op til 20.000 kørte kilometer udgør 3,47 kroner pr. kilometer. For kørsel udover de 20.000 kilometer er satsen 1,83 kroner pr. kilometer.

Yderligere oplysninger: Journalister: 72 37 09 00; borgere: 72 22 18 18