Dato for udgivelse
19 Jun 2008 12:49
Resumé

SKAT har foretaget en nærmere analyse af ejendomsvurderingerne fra 1. oktober 2007. Næsten alle steder holder vurderingerne sig under salgspriserne på vurderingstidspunktet. I enkelte områder vil SKAT dog nedsætte ejendomsvurderingerne på baggrund af analysen.


Ved vurderingen pr. 1. oktober 2007 har SKAT vurderet ca. 1,6 millioner ejendomme. Sammenholdes vurderingerne med salgspriserne for 2. halvår 2007, har vurderingerne ramt rigtigt i størstedelen af landet.

- I år har vores vurderinger været udsat for stor kritik. På salgsstatistikken kan vi se, at vi faktisk har ramt salgspriserne rigtig godt i hovedparten af landet. Men i et par mindre områder samt fire kommuner har vi for nogle ejendomstyper ramt lidt for højt, og derfor nedsætter vi nu vurderingerne, fortæller Henrik Pontoppidan, der er kontorchef i SKAT.

Nedsættelserne vil i det væsentligste omfatte alle rækkehuse i Greve kommune, alle parcel- og rækkehuse i Solrød kommune, parcelhuse i Odense N og parcelhuse i en del af Juelsmindes opland, i alt cirka 14.000 ejendomme.

Husejere, hvis ejendomsvurdering skal nedsættes, skal ikke foretage sig noget. De vil hen over sommeren modtage et brev fra SKAT med oplysninger om den nye vurdering.

Yderligere oplysninger: Journalister: 7237 0900; borgere: 7222 1818