Dato for udgivelse
26 Jun 2008 10:38
Resumé

Trods en stor informationskampagne overfor nystartede kiosker og grønthandlere i det københavnske område, har SKAT konstateret fejl og snyd hos knap halvdelen af virksomhederne i en efterfølgende kontrolaktion.


SKATs Punktafgiftscenter i København har i foråret gennemført en vejledningsindsats over for københavnske kiosker og grønthandlere. Vejledningen blev 4 uger senere fulgt op af kontroller i de samme virksomheder.

- Vi var i kontakt med 127 kiosker og grønthandlere i vejledningsfasen. Enten ved brev eller ved et servicebesøg, hvor vi fortalte om reglerne på deres område. Efter vores vejledning burde der ikke være nogen undskyldning for ikke at følge reglerne, forklarer Lars Klamer, der er afdelingsleder for SKATs Punktafgiftscenter i København.

Trods den store vejlednings- og informationsindsats konstaterede SKAT fejl i knap halvdelen af virksomhederne. Resultatet fra SKATs indsats er følgende:

  • Der er gennemført 98 kontroller i nystartede kiosker og grønthandlere
  • Mindst 47 kiosker og grønthandlere snød med afgifterne
  • Der er konstateret 66 overtrædelser, der indstilles til bøde á 5.000 kr. pr. overtrædelse. I alt 330.000 kr.
  • I 34 tilfælde er der givet påbud eller advarsel for uorden i regnskabet.

- Alle de virksomheder vi besøgte var orienteret om reglerne. Det er derfor beskæmmende, at vi fandt problemer hos hver anden kiosk eller grønthandler, udtaler Lars Klamer.

Virksomhederne kan nu se frem til efterbetalinger af afgifter, store bøder, klip i næringsbreve og frem for alt nye kontrolbesøg i den nærmeste fremtid.

- Hvis vi ved de efterfølgende kontroller fortsat konstaterer, at reglerne ikke bliver fulgt, så vil bøderne blive fordoblet. Vores erfaring er, at så snart vi begynder med bøderne, så bliver det pludseligt lettere for virksomhederne at følge reglerne, fortæller Lars Klamer.

Ved grove eller fortsatte overtrædelser kan virksomhedsejerne risikere fængselsstraf.

Yderligere oplysninger: Journalister: 72 37 09 00; virksomheder: 72 22 18 18