Dato for udgivelse
26 Jun 2008 17:18
Resumé

Da SKAT desværre var nødt til at lukke for TastSelv den 13. og 14. juni, rykker vi nu borgernes frist for at selvangive to dage.


Under normale omstændigheder ville fristen for at selvangive for borgere med en udvidet selvangivelse rinde ud den 1. juli. Men i år giver SKAT disse borgere lidt mere tid. Det sker, fordi SKAT fredag den 13. juni var nødt til at lukke for TastSelv og først kunne åbne op igen lørdag den 14. juni kl. 13.00.

Det betyder, at de borgere som selvangiver den 2. og 3. juli, kan gøre det uden at blive ramt af det såkaldte skattetillæg, som er en slags bøde for at overskride fristen.

SKAT vil dog stadig beregne skattetillægget ud fra den oprindelige frist den 1. juli, for de borgere, som ikke overholder den nye frist den 3. juli.

Fristen for betaling af restskat og øvrige indbetalinger - herunder f.eks. ophørspensioner - er ikke ændret.

Samtidig åbner SKAT op for TastSelv efter fristens udløb for første gang. Hidtil har det været sådan, at borgere ikke har kunnet selvangive efter fristens udløb ved at taste selv, men har været nødt til at sende deres selvangivelse til os. Nu gør SKAT det lidt nemmere at være glemsom ved også at åbne op for TastSelv efter fristens udløb.

Yderligere oplysninger: Journalister: 72 37 09 00; borgere: 72 22 18 18