Dato for udgivelse
15 Jul 2008 09:36
Resumé

På treårsdagen for indførelsen af de såkaldte pantkontroller, tyder alt på, at SKATs indsats mod handel med ulovligt importerede øl og sodavand virker efter hensigten.


Som et led i regeringens fairplay kampagne mod den illegale handel med øl og sodavand, blev det fra 15. juli 2005 muligt for SKAT at beslaglægge upantmærkede øl og sodavand fra udsalgssteder - de såkaldte pantkontroller.

I 2005 beslaglagde SKAT ulovlige øl eller sodavand i 8 ud af 10 pantkontrolbesøg. I 2006 var tallet faldet til 4 ud af 10, og i 2007 faldt det yderligere. Kun i 2 ud af 10 tilfælde blev der fundet og beslaglagt ulovlige varer. Det viser den seneste undersøgelse, som SKAT har foretaget af kontrolindsatsen mod den illegale handel med øl og sodavand.

Også danskernes kendskab til udsalgssteder, der sælger ulovlige øl eller sodavand, er faldet. Kendskabet faldt betydeligt fra 2005 til 2006, og det lavere niveau blev fastholdt i 2007.

- Det er glædeligt, at den målrettede indsats virker. Men det er nødvendigt, at vi opretholder en stærk indsats mod den illegale handel med øl og sodavand, da undersøgelsen peger på, at der er en direkte sammenhæng mellem SKATs indsats og omfanget af den illegale handel, siger kontorchef Tage Christensen, SKAT.

Undersøgelsen viser også, at kun et fåtal af de danskere, der kender til udsalgssteder med ulovlige varer, vælger at købe de illegalt importerede øl eller sodavand. Det gælder kun hver tiende.

- Vores seneste kontrol af nystartede virksomheder i kioskmiljøet i København, hvor der var problemer i mange af de steder vi besøgte, viser os, at det er nødvendigt, at vi sætter tidligt ind for at komme det enkelte udsalgssteds handel med ulovlige øl og sodavand til livs, forklarer Tage Christensen.

SKATs undersøgelse understøttes yderligere af, at salget af lovlige, afgiftsbelagte sodavand er steget over de sidste år.

Yderligere oplysninger: Journalister 72 37 09 00, borgere: 72 22 18 18