Dato for udgivelse
24 Nov 2008 13:43
SKM-nummer
SKM2008.946.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
08-167440
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momsfritagelse og -godtgørelse
Emneord
Flyselskab, luftfartsselskab, moms, fritagelse, leverance, udenrigstrafik, udenrigsfart, fly, nødvendigt udstyr, ydelse, forsyninger, proviant, brændstof
Resumé
SKAT har anerkendt Thomas Cook Airlines Scandinavia A/S som et flyselskab, der mod betaling hovedsageligt flyver i udenrigstrafik
Hjemmel
LBK nr. 966/2005
Reference(r)

6. momsdirektivs artikel 15, nr. 6
6. momsdirektivs artikel 15, nr. 7
6. momsdirektivs artikel 15, nr. 9
Direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem, artikel 148, litra e
Direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem, artikel 148, litra f
Direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem, artikel 148, litra g
Momsloven § 34, stk. 1, nr. 7
Momsloven § 34, stk. 1, nr. 16

Henvisning
Momsvejledning 2008-4 I.1.3
Henvisning
Momsvejledning 2008-4 I.1.10
Redaktionelle noter

Ophævet ved SKM2009.409.SKAT

SKM2008.557.SKAT udgår med denne SKAT-meddelelse

Skatteministeriet og SKAT har i SKM2006.795.SKAT udtalt, at 6. momsdirektivs artikel 15, nr. 6, 7 og 9 kunne anses for direkte anvendelige. SKAT besluttede derfor, at flyselskaber, der i det senest afsluttede regnskabsår opfylder et krav om at flyve mere end 2/3 - beregnet som et gennemsnit af alle relevante parametre - i udenrigsfart kan anses for at opfylde kravet i direktivbestemmelserne om mod betaling at flyve "hovedsageligt i udenrigstrafik". De kan derfor få momsfri leverancer efter bestemmelserne.

Luftfartsselskaber, der ønsker SKATs anerkendelse af, at de kan anses som luftfartsselskaber, der mod betaling hovedsageligt flyver i udenrigstrafik, kan rette henvendelse til SKAT. SKAT vil offentliggøre en liste over anerkendte luftfartsselskaber. Der er tale om en midlertidig ordning, der finder anvendelse indtil der sker en ændring af momslovens regler på området.

En lov om ændring af momslovens regler er nu vedtaget af Folketinget, se evt. SKM2008.557.SKAT.

SKAT har senest i SKM2008.557.SKAT offentliggjort en liste over anerkendte flyselskaber efter den midlertidige ordning. SKAT har nu anerkendt yderligere et flyselskab.

Liste over anerkendte flyselskaber

SKAT har for nuværende anerkendt følgende flyselskaber efter den midlertidige ordning:

Air Alsie A/S

Air Greenland A/S

Danish Air Transport A/S

Jet Time A/S

Karlog Air Charter A/S

North Flying A/S

SAS Konsortiet

SAS Scandinavian Airlines Danmark A/S

Thomas Cook Airlines Scandinavia A/S