Dato for udgivelse
25 Nov 2008 11:26
Resumé

SKAT har igen målt kundernes tilfredshed ved landets nummerpladeekspeditioner. Ved sidste måling var resultaterne meget fine, men denne gang når kundetilfredsheden nye højder.


SKAT overtog nummerpladeekspeditionen fra politiet den 1. januar 2008. I marts blev kundetilfredsheden første gang målt. Resultatet blev opgjort til 4,31 på en skala fra et til fem, og hvor fem var den højeste score.

I uge 40 blev en ny måling gennemført. Mere end 6.000 kunder svarede på det uddelte spørgeskema og kundetilfredsheden nåede i den nye måling nye højder med en score på 4,55.

- Jeg er utroligt glad for, at målingen viser fremskridt over hele linien. Men jeg er især glad for, at den største forbedring er sket på ventetiden. Det viser klart, at vi har fået mere erfaring med opgaven og nu er langt bedre rustet til at yde en god service overfor vores kunder, forklarer fagchef Bjarne Larsen.

Ved undersøgelsen blev der stillet fire spørgsmål. Resultaterne fordeler sig således:

 

Uge 40

Uge 10

Generel tilfredshed med den modtagne service

4,59

4,34

Faglig og korrekt ekspedition

4,60

4,43

Medarbejderne virker venlige og imødekommende

4,72

4,57

Acceptabel ventetid

4,28

3,90

I alt

4,55

4,31

Da SKAT overtog nummerpladeekspeditionen fra politiet, blev antallet af ekspeditionssteder skåret ned fra 55 til 31. Der håndteres årligt 1,8 mio. nummerpladeekspeditioner.

Ved overtagelsen af opgaven indførte SKAT særlige servicetiltag for autobranchen for at kompensere for de færre ekspeditionssteder. Der blev indført tidsbestilling, KVIK-skranker, dag til dag-ordninger samt guldkortordninger. Desuden blev der ved hvert skattecenter nedsat dialoggrupper mellem autobranchen og SKAT.

- Undersøgelserne viser, at det var rigtigt at gå i dialog med autobranchen om løsninger, der kunne lette deres ekspeditioner. De er jo vores største kunder. Udfordringen bliver nu at fastholde det gode resultat, fortæller Bjarne Larsen.

Læs hele undersøgelsen: Kundetilfredshedsmåling - Nummerpladeekspeditionen.

Yderligere oplysninger: Journalister: 7237 0900; borgere og virksomheder: 7222 1818.