Dato for udgivelse
27 Nov 2008 08:27
Resumé

En række kommuner, Arbejdsdirektoratet og SKAT gennemfører i dag fælles kontroller mod socialt snyd. Fokus vil især være rettet mod uberettiget udbetaling af sygedagpenge. Men også misbrug af andre sociale ydelser samt andre former for snyd vil være i myndighedernes søgelys.


KL, Velfærdsministeriet, Beskæftigelsesministeriet og Skatteministeriet har besluttet at gennemføre en aktion mod socialt snyd. Aktionen iværksættes i dag med fælles kontroller over hele landet i et samarbejde mellem kommunale og statslige myndigheder.

Det er erfaringen, at hvis en virksomhed overtræder én myndigheds lovgivning, så er der en vis risiko for, at virksomhedsejeren eller de ansatte også overtræder andre myndigheders lovgivning. Kontrollerne vil koncentrere sig om de områder, hvor myndighederne har fælles berøringsflader. Særligt vil sygedagpengeområdet være i fokus. Men også andre former for sociale ydelser vil blive undersøgt. Det kan være sociale ydelser, der er afhængige af indkomsten, som for eksempel pension og daginstitutionsbetaling.

KL's formand Erik Fabrin, velfærdsminister Karen Jespersen, beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen og skatteminister Kristian Jensen er enige om, at det er meget positivt, at statslige og kommunale myndigheder arbejder sammen om at bekæmpe misbruget af offentlige ydelser.

- Erfaringerne fra vores samarbejde om de fælles kontrolaktioner, vi i dag gennemfører, vil blive gengivet i en drejebog. Drejebogen skal inspirere landets øvrige skattecentre og kommuner til at indgå i et tæt samarbejde og på den måde effektivisere deres indsats mod socialt snyd, siger KL's formand Erik Fabrin.

- Misbrug af sociale ydelser er uacceptabelt, og nedbryder sammenhængskraften i samfundet. De sociale ydelser skal gå til dem, der har behov for hjælp, og ikke til personer, der snyder sig til mere, end de har ret til. Jeg er derfor meget tilfreds med at samarbejdet mellem statslige og kommunale myndigheder intensiveres. Hensigten er, at dagens aktion også skal inspirere myndigheder i hele landet til lignende aktioner", udtaler velfærdsminister Karen Jespersen.

- Et af de bærende elementer i Fairplay-indsatsen er samarbejdet myndighederne imellem om bekæmpelse af snyd og sort arbejde. Jeg er derfor glad for, at både de kommunale og statslige myndigheder kan se fordelene i et intensiveret myndighedssamarbejde, udtaler skatteminister Kristian Jensen.

- Vi kan på ingen måde acceptere socialt bedrageri. Derfor er vi nødt til at sætte ind med en effektiv kontrol. Her er det vigtigt, at samtlige kommuner er aktive i indsatsen. De er en afgørende for, at misbruget bliver opdaget, og at sagerne følges til dørs, siger beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen.

Yderligere oplysninger:

KL: Juridisk konsulent Christel Petersen, 33 70 31 50, e-mail: cpt@kl.dk
Velfærdsministeriet: Elsebeth Jarl Brunes 33 92 45 69 eller 33 92 93 00
Beskæftigelsesministeriet: Susanne Bærentzen; 26 17 03 31, e-mail: slb@adir.dk
SKAT: Pressefunktionen: 72 37 09 00