Dato for udgivelse
03 Dec 2008 10:02
Resumé

SKAT har indhentet oplysninger om skrothandleres opkøb af skrot. Oplysningerne vil blive sammenholdt med sælgernes selvangivelser. De foreløbige erfaringer tyder på, at mange ikke kender reglerne. SKAT har derfor lavet en pjece.


SKAT har fra en række større opkøbere indhentet oplysninger om handel med skrot for tilsammen over 5 mia. kr. De modtagne oplysninger sammenholder SKAT med sælgernes selvangivelser

- Når man sælger jern og metalvarer i et vist omfang, har man pligt til at selvangive indtægten. Vi er derfor i gang med at sammenholde vores kontroloplysninger med selvangivelserne. Kan vi ikke få oplysningerne til at stemme overens, vil vi følge op med en kontrol, fortæller Vagn Pedersen, der er afdelingsleder i SKAT.

SKATs foreløbige erfaringer viser, at der er mange, der ikke har selvangivet overskuddet. Det gælder både privatpersoner og erhvervsdrivende.

- Det ser desværre værre ud, end vi havde regnet med på forhånd. Vi har på nuværende tidspunkt sendt seks sager videre til politiet, 10 har fået administrative bøder og fem har fået henstillinger, siger Vagn Pedersen.

På baggrund af de indledende erfaringer har SKAT udarbejdet en pjece om skatte- og momsreglerne for handel med skrot, så sælgere af skrot kan orientere sig om reglerne og dermed selvangive korrekt.

- Vi har lagt vores nye pjece hos opkøberne af skrot. På den måde håber vi, at vi kan være med til at skabe klarhed om både skatte- og momsreglerne, når man sælger jern og metalvarer. Og dermed at man undgår at lave fejl i fremtiden, forklarer Vagn Pedersen.

Yderligere oplysninger: Journalister: 72 37 09 00; borgere og virksomheder: 72 22 18 18