Dato for udgivelse
05 Dec 2008 14:33
Resumé

IBM skulle have udviklet de to it-systemer Digitalt Motor Register og Én skattekonto, men SKAT har nu hævet aftalen, da SKAT ikke har tillid til, at IBM vil kunne levere de to systemer.


SKAT ophæver en del af sit samarbejde med IBM. Det drejer sig om levering af de to it-systemer Digitalt Motor Register og Én skattekonto. I alt en kontrakt på 149 mio. kr.

- Vi har gennem de seneste måneder haft intense drøftelser med IBM om udviklingen af de to systemer. Vi tror ikke længere på, at det kan lade sig gøre for IBM at løfte opgaven på hverken en tidsmæssig eller økonomisk holdbar måde. Derfor har vi nu hævet aftalen, siger told- og skattedirektør Ole Kjær.

SKAT kræver at få tilbagebetalt de forgæves afholdte udgifter og går i gang med at finde alternative leverandører til opgaven.

- Jeg har fulgt sagen kvartal for kvartal i redegørelserne til Finansudvalget og er enig i SKATs vurdering af, at IBM ikke ville kunne komme i mål her. Derfor har vi besluttet at hæve aftalen med IBM omkring Digitalt Motor Register og Én Skattekonto, siger skatteminister Kristian Jensen.

Den ophævede fastpriskontrakt indgået i december 2006 omfatter udvikling af:

  • Digitalt Motor Register, (DMR) som har til formål at sikre - gennem en effektivisering og digitalisering af eksisterende arbejdsprocesser - at borgere og virksomheder oplever, at registreringen af biler foregår hurtigere og enklere end i dag.
  • Én Skattekonto, (EKKO) som vil lette virksomhedernes administrative byrder samt effektivisere skatteadministrationen ved at opkræve alle skattekrav via et saldoprincip, således at alle krav behandles efter ensartede regler.

- De aktuelle udfordringer ændrer ikke på, at vi vil gennemføre systemmoderniseringen - nu blot med andre leverandører. En gennemgribende systemmodernisering er helt nødvendig for at fremtidssikre SKAT, udtaler Ole Kjær.


Yderligere oplysninger: journalister: SKATs pressetelefon 72 37 09 00, borgere: 72 22 18 18.