Dato for udgivelse
22 Dec 2008 09:29
SKM-nummer
SKM2008.1044.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
08-176400
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momsgrundlag
Emneord
Moms, normalværdi, interesseforbundne parter, kantinemoms
Resumé
SKAT præciserer, hvordan virksomheder med delvis fradragsret kan vælge at opgøre fradragsretten for udgifter til kantinedriften, når virksomheden både har momspligtigt salg fra kantinen og gratis anvendelse af kantineydelser til fx forretningsforbindelser, jf. SKM2008.1004.SKAT.
Hjemmel
LBEK nr. 966/2005 (momsloven)
Reference(r)
Momsloven § 28, stk. 3
Momsloven § 29
Henvisning
Momsvejledningen 2008-4 G.3a
Henvisning
Momsvejledningen 2008-4 D.4.2.2
Henvisning
Momsvejledningen 2008-4 D.4.2.3
Henvisning
Momsvejledningen J.3.1.1
Henvisning
Momsvejledningen 2008-4 J.3.1.5

I SKM2008.1004.SKAT orienterer SKAT om de nye retningslinier for de administrativ forenklede ordninger, som virksomheder pr. 1. januar 2009 kan vælge at anvende ved opgørelse af momsgrundlaget i deres medarbejderkantiner.

Det sidste afsnit i meddelelsen er rettet mod virksomheder med delvis fradragsret, der både anvender kantineydelser til salg til ansatte og til gratis bespisning af fx forretningsforbindelser.

SKAT har erfaret, at afsnittet kan give anledning til tvivlsspørgsmål, hvorfor der her nedenfor skal ske følgende præcisering:

Virksomheder med delvis fradragsret kan også anvende en af de i SKM2008.1004.SKAT nævnte forenklede ordninger.

Sådanne virksomheder har dog ikke fuld fradragsret for udgifter til bespisning i kantinen af forretningsforbindelser og personalet under mødet i arbejdet, idet disse udgifter anses for at være generalomkostninger for virksomheden.

Vælger virksomheden at anvende en af de forenklede ordninger til opgørelse af momsgrundlaget for virksomhedens salg af kantineydelser, kan virksomheden i stedet for at opgøre fradragsretten efter momslovens almindelige regler vælge, at anvende en metode, hvor der tages fuldt fradrag for den del af udgifterne, der kan henføres til salg og tage delvis fradrag for den del af udgifterne, der kan henføres til bespisning af forretningsforbindelser og personale i forbindelse med møder i arbejdet.

Som eksempel kan nævnes, at hvis en virksomhed med en fradragsprocent på 80 anvender 10 % af kantineleverancerne gratis til formål, der ikke er omfattet af reglerne om udtagningsbeskatning efter momslovens § 5 (fx gratis bespisning af forretningsforbindelser eller personalet i forbindelse med møder i arbejdet), har virksomheden ikke fuldt fradragsret for råvarer, interne produktionsomkostninger, køkkenmaskiner, m.v. Virksomheden kan for de 90 % af indkøbene (den del af kantineydelserne, der anvendes til salg til ansatte) fratrække 100 %, men for de 10 % af indkøbene (den del, der anvendes gratis til forretningsforbindelser m.v.) kan virksomheden kun fratrække 80 %.