Dato for udgivelse
22 Dec 2008 14:32
SKM-nummer
SKM2008.1050.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
08-186188
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Indbetaling og udbetaling samt rentegodtgørelse
Emneord
Acontoskat, restskat, tillæg, restskattetillæg, godtgørelse, procenttillæg, selskabsskat, procent
Resumé
Godtgørelsesprocent, restskatteprocent og procenttillæg for indkomståret 2009 offentliggøres.
Reference(r)

Selskabsskatteloven § 29 B, stk. 10

Henvisning
Ligningsvejledningen 2008-4 S.E.4.9.4

Under henvisning til § 29B, stk. 10, jf. stk. 8-9, i lovbekendtgørelse nr. 1037 af 24. august 2007 med senere ændringer om indkomstbeskatning af aktieselskaber mv. meddeles det herved at:

  1. Godtgørelsesprocenten udgør 2,6 pct. med virkning for indkomståret 2009.
  2. Restskatteprocenten udgør 6,1 pct. med virkning for indkomståret 2009.
  3. Procenttillægget udgør 0,7 pct. for indkomståret 2009.