Dato for udgivelse
26 May 2009 16:01
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
26 May 2009 16:01
SKM-nummer
SKM2009.360.SKAT
Myndighed
SKAT, Jura
Sagsnummer
09-098466
Dokument type
Styresignal
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Tinglysningsafgift
Emneord
Afgift, tinglysningsafgift, stempelafgift, ophævelse
Resumé
Den 1. juli 2009 ophæves en række cirkulærer, skrivelser, cirkulæreskrivelser og SKAT-meddelelse under stempelloven og tinglysningsafgiftsloven.
Reference(r)

Tinglysningsafgiftsloven
Stempelafgiftsloven

Fra 1. juli 2009 ophæves:

Under stempelafgiftsloven:

 1. Cirkulære nr. 90 af 13. februar 1986 om stempling af dokumenter om overdragelse af fast ejendom.
 2. Cirkulære nr. 78 af 15. juni 1984 om stempling af dokumenter om ny ejers overtagelse af gælden i henhold til pantebreve udstedt til et realkreditinstitut m.v., der er omfattet af stempellovens § 73, stk. 3, nr. 2.
 3. Cirkulære nr. 236 af 25. november 1977 om afgift ved førstegangsoverdragelse af visse ejerlejligheder (til stempelmyndighederne, de anholdelsespligtige myndigheder samt kommunerne og amtsskatteinspektoraterne).
 4. Cirkulære nr. 223 af 8. oktober 1969 om betaling af og godtgørelse af stempelafgift mv.
 5. Cirkulære nr. 159 af 31. juli 1969 om stempelafgift.
 6. Skrivelse nr. 18345 af 26. juni 1986 om ændring af lov om stempelafgift.
 7. Cirkulæreskrivelse nr. 168 af 30. oktober 1984 vedrørende stempling af kreditforeningspantebreve udstedt før ejendommens bebyggelse.
 8. Cirkulæreskrivelse nr. 36 af 30. marts 1984 vedrørende stempling af pantebreve på grundlag af erklæring om pantets værdi.
 9. Cirkulæreskrivelse nr. 94 af 8. juli 1983 om stempling af pantebreve ved omsætning af fast ejendom (transporter m.v. samt ejerskiftelån i realkreditinstitutter).

Under tinglysningsafgiftsloven:

 1. SKAT-meddelelse SKM2007.442.SKAT.
 2. Cirkulære nr. 147 af 23. september 1999 om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og panterettigheder mv.

I det omfang indholdet i disse meddelelser, skrivelser og cirkulærer stadig gælder, er det indarbejdet i den juridiske Tinglysningsafgiftsvejledning og den juridiske vejledning om stempelafgift i Punktafgiftsvejledningens afsnit H.3.