Dette er en vejledning om værdiansættelse af virksomheder, virksomhedsandele og immaterielle aktiver mellem interesseforbundne parter.

Vejledningen indeholder:

  • Beskrivelse af værdiansættelsesmodeller
  • Anbefalinger til brugen af værdiansættelsesmodellerne
  • Anbefalinger til dokumentation