Dato for udgivelse
25 Jun 2009 12:12
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
25 Jun 2009 12:12
SKM-nummer
SKM2009.409.SKAT
Myndighed
SKAT, Jura
Sagsnummer
09-113576
Dokument type
Styresignal
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momsfritagelse og -godtgørelse
Emneord
Flyselskab, luftfartsselskab, moms, fritagelse, leverance, udenrigstrafik, udenrigsfart, fly, nødvendigt udstyr, ydelse, forsyninger, proviant, brændstof
Resumé
SKAT har anerkendt European Air Transport NV, Flexflight ApS, Norwegian Air Shuttle ASA og Primera Air Scandinavia A/S som flyselskaber, der mod betaling hovedsageligt flyver i udenrigstrafik.
Reference(r)

6. momsdirektivs artikel 15, nr. 6
6. momsdirektivs artikel 15, nr. 7
6. momsdirektivs artikel 15, nr. 9
Direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem, artikel 148, litra e
Direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem, artikel 148, litra f
Direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem, artikel 148, litra g
Momsloven § 34, stk. 1, nr. 7
Momsloven § 34, stk. 1, nr. 16

Henvisning
Momsvejledning 2009-1 I.1.3
Henvisning
Momsvejledningen 2009-1 I.1.10
Redaktionelle noter

Denne SKM er ophævet ved SKM2009.615.SKAT

SKM2008.946.SKAT udgår med dette styresignal

Skatteministeriet og SKAT har i SKM2006.795.SKAT udtalt, at 6. momsdirektivs artikel 15, nr. 6, 7 og 9 kunne anses for direkte anvendelige. SKAT besluttede derfor, at flyselskaber, der i det senest afsluttede regnskabsår opfylder et krav om at flyve mere end 2/3 - beregnet som et gennemsnit af alle relevante parametre - i udenrigsfart kan anses for at opfylde kravet i direktivbestemmelserne om mod betaling at flyve "hovedsageligt i udenrigstrafik". De kan derfor få momsfri leverancer efter bestemmelserne.

Luftfartsselskaber, der ønsker SKATs anerkendelse af, at de kan anses som luftfartsselskaber, der mod betaling hovedsageligt flyver i udenrigstrafik, kan rette henvendelse til SKAT. SKAT vil offentliggøre en liste over anerkendte luftfartsselskaber. Der er tale om en midlertidig ordning, der finder anvendelse indtil der sker en ændring af momslovens regler på området.

En lov om ændring af momslovens regler er nu vedtaget af Folketinget, se evt. SKM2008.557.SKAT.

SKAT har senest i SKM2008.946.SKAT offentliggjort en liste over anerkendte flyselskaber efter den midlertidige ordning. SKAT har nu anerkendt yderligere fire flyselskaber.

Arbejdet med at udforme den fremtidige, permanente ordning for anerkendelse af luftfartsselskaber, der mod betaling hovedsageligt flyver i udenrigstrafik, jf. lovændringen, pågår stadig.

Liste over anerkendte flyselskaber

SKAT har for nuværende anerkendt følgende flyselskaber efter den midlertidige ordning:

Air Alsie A/S

Air Greenland A/S

Danish Air Transport A/S

European Air Transport NV

Flexflight ApS

Jet Time A/S

Karlog Air Charter A/S

North Flying A/S

Norwegian Air Shuttle ASA

Primera Air Scandinavia A/S

SAS Konsortiet

SAS Scandinavian Airlines Danmark A/S

Thomas Cook Airlines Scandinavia A/S